En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>– Misjonssamarbeid må være likeverdig

– Misjonssamarbeid må være likeverdig

31.01.2019
Roller som giver og mottaker gjør det vanskelig å føle seg som likeverdige partnere i misjons- og bistandsprosjekter, mener metodistbiskop John K. Yambasu fra Sierre Leone.
– Misjonssamarbeid må være likeverdigNORD OG SØR: For å skape likeverdige samarbeid mellom nord og sør må vi endre tankegangen bak roller som «giver» og «mottaker» mener Kongo-misjonær Ingrid Schärer Østhus og biskop dr. John K. Yambasu fra Metodistkirken i Sierra Leone. FOTO: Ingunn Marie Ruud, KPK

 

Publisert 31. January 2019 Skrevet av Ingunn Marie Ruud/KPK

 

Norske misjonsorganisasjoner har lang erfaring i å samarbeide tett med mennesker og lokale organisasjoner andre steder i verden. Men hva gjør det med tanken om lokalt eierskap, partnerskap og likeverd når utviklingsarbeidet profesjonaliseres og krav om rapportering og kontroll når nye høyder? Dette var tema da Misjonsalliansen inviterte til frokostseminaret «Likeverdig samarbeid – mer enn fine ord?» under Misjonsuka i Oslo.

– Man snakker om partnerskap, men da er det feil å snakke om en giver og en mottaker. Det virker paternalistisk og skaper ikke likeverd, sier dr. John K. Yambasu som er biskop i Metodistkirken i Sierra Leone.

Han mener et likeverdig samarbeid må være grunnfestet i relasjoner og dialog.

– Vestlige organisasjoner må slutte å se på seg selv som dem som skal komme for å hjelpe, og heller gå inn i et samarbeid gjennom relasjoner der man kommer sammen om å løse et felles behov. Man må se at begge parter har noe å bidra med og kan lære den andre noe, sier Yambasu.

Han fremhever viktigheten av at de lokale får definere hva behovet deres er.

– Da får de også et større eierskap til prosjektet, som er avgjørende for om det lykkes på lang sikt.

Hvordan vi ser på oss selv

I panelet sitter også Ingrid Schärer Østhus som er misjonær og bistandsrådgiver for Pinsemisjonen i DR Kongo. Hun er enig med Yambasu at vi må endre hvordan vi ser vår egen rolle.

– Det er lett å snakke om partnerorganisasjonen som en likeverdig partner, men vi må faktisk også endre hvordan vi ser oss selv. Vi må være villige til å gi fra oss noe makt og gi den andre noe makt over oss, sier Schärer Østhus.

Hun forteller at det kan komme besøkende fra enkeltforsamlinger i Norge og nærmest forvente at nasjonal ledelse i pinsekirken i Kongo skal ta seg tid til å møte dem.

– De forstår ikke alltid at i denne sammenhengen er det de som er de små som har noe å lære om for eksempel kirkevekst. I Kongo plantes det nye menigheter hele tiden, sier misjonæren som har vært i DR Kongo i seks år.

Fordel å være trosbasert

Schärer Østhus mener trosbaserte organisasjoner har store fordeler når det gjelder å skape likeverdige partnerskap fremfor rene bistandsorganisasjoner.

– Vi har en naturlig partner som vi har et fellesskap med som ikke bare handler om giver og mottaker. Et trosfellesskap gjør at vi har noe til felles som er likt, uavhengig av hvem som gir og mottar penger. For oss blir bistanden bare en del av et samarbeid som innebærer mye annet.

Misjonæren forteller at det likevel tar tid å endre en hundreårig tradisjon der vi har tenkt at vi vet best og kommer med løsningene.

– Det er en høyere bevissthet rundt dette nå og man snakker mye om det både i kirke- og misjonskretser og i bistandskretser generelt. Det gir tydeligere intensjoner, men det er fortsatt et stykke å gå før intensjonene blir realitet.

Rapportering og fleksibilitet

Yambasu er opptatt av at norske organisasjoner må forstå realitetene i landene de har samarbeid med og legge opp til fleksibilitet.

– Ofte ser organisasjonene på prosjektene utfra deres eget perspektiv. Jeg er stor fan av at men stilles til ansvar for det man forvalter, men i en virkelighet der man for eksempel ikke er sikret strøm 24 timer i døgnet, trenger man fleksibilitet rundt rapportering og deadliner, sier han.

De senere årene har kravene til dokumentasjon, rapportering og kontroll blitt strengere fra instanser som Digni og Norad ettersom bistanden har blitt mer profesjonalisert.

– Dette er bra, men det bringer også med seg utfordringer. Vi kommer plutselig med en sterk kontrollhatt på og det kan være veldig utfordrende dersom rollene ikke er avklarte, sier generalsekretær i Digni, Hjalmar Bø og sier seg enig med biskop Yambasu i at vi må bygge relasjonelle partnerskap med tillitt og etterstrebe fleksibilitet.

Han mener profesjonaliseringen også har mange positive sider.

– Krav som stiller en til ansvar gjør oss også, som biskop Yambasu sier, til bedre forvaltere av våre ressurser. Vi gjør mange ting bedre i dag enn for 15 år siden, sier han.

Balanse og nulltoleranse

Yambasu bruker kvitteringer som et eksempel på hvordan krav og virkelighet ikke alltid henger sammen.

– Her i Norge kan du få kvittering hvor som helst når du kjøper noe. Slik er det ikke i Sierra Leone. Der er en stor del av befolkningen analfabeter og har aldri hørt om konseptet kvittering, forteller han.

Ida-Eline Engh som er seniorrådgiver i Norad forteller at de ser utfordringene med kontroll og krav om dokumentasjon, men at de ikke har en klar løsning på dem.

– Det gjelder å finne en balanse når det gjelder våre krav. Vi må ha en nulltoleranse for korrupsjon. Dersom vi åpner for fleksibilitet og pragmatisme der går det i rett utforbakke, sier hun. KPK

 

– Misjonssamarbeid må være likeverdigHELE KRETSLØPET: Representanter for hele kretsløpet i et typisk norsk misjons- og bistandsprosjekt var representert i samtalen fra Norad og Digni til norsk misjonsorganisasjon og organisasjon i misjonslandet. F.v Ingrid Schärer Østhus, Hjalmar Bø, Ida-Eline Engh og dr. John K. Yambasu. Trine Grønborg Christensen, regionleder i Misjonsalliansen, ledet samtalen. FOTO: Ingunn Marie Ruud, KPK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone