En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Biskop Christian Alsteds åpningstale

Biskop Christian Alsteds åpningstale

25.02.2019
Biskop Christian Alsted ledet åpningen av den ekstraordinære generalkonferansen.
Biskop Christian Alsteds åpningstaleBiskop Chritian Alsted ledet generalkonferansens første sesjon. Her holdt han en kort åpningstale.

Biskop Christian Alsted hadde ansvaret for å lede åpningsforhandlingene ved den ekstraordinære generalkonferansen. Delegatene ved generalkonferansen teller 865 medlemmer. Her er hans åpningstale oversatt til norsk:


God morgen. Mitt navn er Christian Alsted, og jeg er biskop i det nordiske og baltiske område. Jeg arbeider sammen med biskop Hope Morgen Ward og biskop Gregory Palmér, og vi blir assistert av generalkonferansens sekretær Gary Graves og vår parlamentariker Len Young.

Kjære metodister. Denne ekstraordinære Generalkonferansen er innkalt av biskopsrådet med det ene formålet å motta og reagere på rapporten fra komiteen ”A Way Forward” etter anbefaling fra biskopsrådet.

Vi er ikke samlet her i St. Louis for å diskutere og treffe beslutninger om et emne eller et spørsmål. Vi snakker om mennesker og kirken. Våre samtaler vil handle om sønner, døtre, niser, nevøer, barnebarn, venner og medlemmer av våre menigheter, som identifiserer seg selv som homoseksuelle. Vi er her for å søke Guds vei frem for å oppdage, hvordan vi som Kristi legeme kan følge og tjene Kristus sammen med alle mennesker inkludert LGBTQI-personer, når vi engasjerer oss i Guds misjon.

Vi samles i en profesjonell fotballarena, hvor fotballag spiller mot hverandre for å vinne kampen. Men i går, i dag, i morgen og i overmorgen er dette ikke en fotballbane – det er en kirke. I disse dager gjelder andre regler på dette stedet – og jeg taler ikke om Robert’s Rules of Order (den mest utbredte manual for parlamentariske prosedyrer i USA, red.). Jeg snakker om De Alminnelige Regler, utarbeidet av Metodistkirkens grunnlegger, John Wesley: GJØR IKKE ONDT – GJØR DET GODE – OG HOLD DEG NÆR TIL GUD VED Å BRUKE NÅDEMIDLENE. I hans tale i morges basert på teksten fra Efeserbrevet fortalte biskop Carter, hva det betyr.

Jeg ber oss lade De Alminnelige Regler forme vår konferanse. Jeg tror, det er hva våre med-metodister forventer av oss. Jeg tror, det er hva Jesus Kristus forventer av oss. Og jeg ber oss om fortsatt å be og forvente av Den Hellige Ånd vil tale og veilede oss, mens vi gjør vårt arbeide.

Be sammen med meg med biskop Reuben Jobs ord:

Kjærlige Gud, vi gir deg åpne hender, åpne sinn, åpne hjerter og en villig ånd til å høre ditt fortsatte kall og Ddn stemme, som sender oss. Vi overlater liv og tjeneste i din omsorg med overbevisning om, at du vil lede oss på rettferdige og gode stier.

Amen.

 

Lignende artikler
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Tro som bærer:
2022-04-06
Kirkens biskop og tilsynsprester har sendt ut informasjon til alle menighetene om hva som skjer fremover med mulige vedtak i generalkonferansen og her hjemme. Du kan lese hele dokumentet her. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone