En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Metodistkirken venter på Det juridiske råd

Metodistkirken venter på Det juridiske råd

24.04.2019
I dagene 23. til 26. april er Det juridiske råd samlet i USA for å vurdere vedtakene i den ekstraordinære generalkonferansen.
Metodistkirken venter på Det juridiske råd

Dagsorden for Det juridiske råds møte er kort men av stor betydning for Metodistkirken som står ved et kritisk veiskille. Etter vedtaket om å innføre den modifiserte Traditionalist Plan ved den ekstraordinære generalkonferansen, har diskusjonen om kirkens fremtid nådd nye høyder. Du kan lese mer om hva vedtakene betyr her.

Etter vedtaket fremmet prest Timothy Bruster fra Central Texas Conference et forslag om å be Det juridiske råd om en vurdering av vedtaket og dets gyldighet i forhold til konstitusjonen i Kirkeordningen. Et slikt forslag krever 20% støtte for å bli vedtatt. Det fikk et rent flertall 405-395.

Den andre saken som skal behandles er en forespørsel fra biskopsrådet om en lignende avklaring på den vedtatte Petition 90066. Denne omhandler en av "exit-planen", dvs ordninger for konferanser og menigheter som øker å forlate kirken.

I sin innstilling til Det juridiske råd skriver Bruster at "Traditionalist Plan" må vurderes som et samlet hele, slik "Plan UMC" ble vurdert i 2012 i Decision 1210. Planen ble vedtatt av generalkonferansen i 2012 og ville ha restrukturert hele den sentrale ledelsen og rådene i UMC. Her ble deler av vedtaket kjent i strid med konstitusjonen og vedtaket som helhet ble avvist.

Bruster hevder også at språket i Kirkeordningen som nevner “the LGBTQ+ community” spesifikt, er i strid med konstitusjonen og er i strid med John Wesley sin regel “do no harm.”

I løpet av den ekstraordinære generalkonferansen behandlet Det juridiske råd 17 saker. I sine svar i Decision 1377, fant rådet ni forslag og en setning i et annet forslag i strid med konstitusjonen. Innholdet dreide seg om en rekke saker, blant annet muligheten til å straffe biskoper, eksaminering av kandidater til den ordinerte tjeneste og "exit-planer".

Du kan lese en lenger omtale med kommentarer her.

 

Lignende artikler
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Veien videre
2021-03-18
Et budskap fra kirkens biskop og tilsynsprester. Les mer
Sentralkonferansens råd setter nye datoer for neste sentralkonferanse og utvider tjenestetiden for biskopene. Samtaler med andre europeiske sentralkonferanser har startet. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone