En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Stor dag på Sotra

Stor dag på Sotra

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
05.04.2013
Den første gudstjenesten i den nye menigheten på Sotra ble en fest.
Stor dag på SotraBarn fra menigheten på Sotra og Centralkirken danser til "Let the love flow" under åpningsgudstjenesten.

Det er i underkant av en måned siden den nye menigheten ble formelt stiftet, men andre påskedag var det tid for den første gudstjenesten. Det var en strålende vårdag og hele 168 samlet seg på Tranevågen skole for å feire sammen. Det er denne skolen som huser myldredagen hver mandag. Det er kjernevirksomheten i den nye menigheten. Med mellom 80 og 100 samlet til aktiviteter hver mandag, har den nye menigheten fått en flott start.

Det er fem familier som er bosatt på Sotra og med tilhørighet til Centralkirken som danner kjernen i den nye menigheten. Stor dag på SotraKjernefamiliene i den nye menigheten blir bedt for av biskop, tilsynsmann og pastorer. De ble trukket frem på gudstjenesten. Der ble de bedt for og velsignet av biskop Christian Alsted, tilsynsmenn og pastorene Leif S. Jacobsen og Dag Martin Østevold. Det er disse ti medlemmene som sammen skal bære aktivitetene og fellesskapet på Sotra.

Det var forbønn for pastor Dag Martin Østevold som skal være hyrde for menigheten. Til slutt ba tilsynsmann Svein J. Veland for lokalsamfunnet der menigheten er plantet.

Biskop Christian Alsted sammenlignet i sin hilsen det å plante en menighet med en fødsel, det var et bilde som flere andre tok opp. Han trakk også frem sitt favorittsitat fra metodismens grunnlegger John Wesley: "The best is yet to come" - det beste ligger foran oss.

Varaordfører Odd Bjarne Skogestad ønsket menigheten velkommen til kommunen. Det er et lokalsamfunn i eksplosiv vekst både i antall innbyggere og i økonomisk velstand. Her er det både muligheter og utfordringer. Skogestad trakk frem behovet for flere verdier enn de økonomiske. Her mente han den nye menigheten kunne spille en viktig rolle. Han gledet seg også over det gode samarbeidet mellom menigheten og skolen. Det er en glede når de kommunale ressursene kan brukes slik, slo Skogestad fast.

Pastor Leif S. Jacobsen sa at det hadde tatt to år fra drøm til i dag når menigheten var blitt en realitet. Han fortalte om drømmen som ble en visjon for hele menigheten. Denne visjonen opplevde han ble delt av hele Metodistkirken.

- Vi står sammen! Det gleder oss å oppleve at vi "pusher" hverandre fremover, sa Jacobsen før han takket Centralkirken som sendemenighet og takket Metodistkirken for å ha tatt til seg drømmen som sin egen.

Brede Aasen hilste den nye menigheten fra modermenigheten Centralkirken. Han overrakte også en nattverdskalk som en gave. Denne ble innviet av biskopen og tatt i bruk under nattverden.

Tilsynsmann Svein J. Veland gratulerte menigheten fra Metodistkirkens ledelse og overrakte en sjekk på kr. 5000 til barne- og ungdomsarbeidet.

Det var også en langveisfarende gjest fra Finland. Camilla Klockars er koordinator for menighetsplanting i vårt biskopsområde. Hun var en av dem som utfordret og inspirerte Centralkirken til å la drømmen om en menighetsplanting vokse frem. Hun hentet frem en beskrivelse av Guds hus fra mosebøkene som en port til himmelen. Hun håpet menigheten på Sotra vil bli en slik port her i lokalmiljøet.

Før nattverden talte Dag Martin Østevold over historien om Sakkeus. Stor dag på SotraBiskop Christian Alsted deler ut nattverd til Anita Barmen Fløysand med minstemann på armen. Nattverden avsluttet samlingen og ble en sterk opplevelse for alle. I en lang, lang kø av mennesker i alle aldre - fra de yngste som ble velsignet i sine foreldres armer, til de eldste som fikk brødet og vinen fra menighetens nye kalk. Det var et hellig øyeblikk, en samling som styrket og velsignet. Nå er det hverdagen som står for døren, og den ser det ut som om menigheten gleder seg til av hele hjertet.

Se flere bilder på Facebook.

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone