En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Metodistkirken vokser!

Metodistkirken vokser!

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
11.04.2013
Med det høyeste antall døpte og nye bekjennende medlemmer på 32 år, ble tallene for 2012 en bekreftelse på den positive trenden som Metodistkirken opplever.
Metodistkirken vokser!Medlemsopptakelse. IMCO tok opp 45 nye medlemmer i sitt første år. Vi må tilbake til 1800-tallet for å finne en menighet med en så kraftig vekst.

Med 254 døpte og opptatte medlemmer fikk Metodistkirken den sterkeste økningen den har sett siden 1980, Metodistkirken vokser!Statistisk sekretær Ragnar Falch. kan statistisk sekretær Ragnar Falch fortelle.
- Vi grunnla i fjor en ny menighet, International Methodist Church i Oslo (IMCO), og det er en av de tingene som har gitt et meget positivt tilskudd til veksten. Jeg tror vi må tilbake til 1800-tallet for å finne en menighet med en så kraftfull start. Det er nok et resultat av et langvarig arbeid av pastor Ki Sung Kim, og en bevisst satsning fra kirken. Noe som spesielt har gledet meg når jeg har registrert de nye medlemmene fra IMCO, er at de ikke er overført fra andre kirkesamfunn. De er helt nye mennesker som er lagt til kirken, sier Ragnar Falch.

- Det er en stor glede å se tallene. Ikke fordi tallene er viktige i seg selv, men fordi dette dreier seg om 254 mennesker, sier tilsynsmann Øyvind Helliesen.
- Jeg er samtidig ikke spesielt overrasket over tallene. De bekrefter en tendens jeg har sett over lengre tid. Mange av menighetene våre opplever en positiv utvikling og en optimisme. Det henger også sammen med et bevisst strategisk arbeid fra kirkens ledelse. Metodistkirken arbeider nå etter en strategiplan der blant annet medlemskap er et fokusområde. Vi har satt oss som mål å øke antallet døpte og nye bekjennende medlemmer til 320 per år innen 2016. Det var et vågalt mål for en kirke som i 2010 lå nede på 167. Metodistkirken vokser!Tilsynsmann Øyvind Helliesen
- En del av strategien er å tilføre ressurser til menigheter som bevisst arbeider for å forandre og utvikle seg, og som vil flytte fokuset for menighetens tjeneste utenfor kirkeveggene. Tallene viser at det er mange menigheter som tar opp nye medlemmer. Blant dem er Hammerfest, verdens nordligste metodistmenighet, som tok opp 12 nye medlemmer i fjor.
- Jeg gleder meg spesielt over den gode utviklingen i IMCO. Det viser hvor viktig det er å plante nye menigheter. Jeg er glad for at vi også i år har plantet en ny menighet. Denne gangen på Sotra utenfor Bergen, sier Øyvind Helliesen.
 

Lignende artikler
Ny utnevning
2015-02-09
Det har kommet en ny utnevning til Bergen og Centralkirken. Les mer
Metodistkirken ønsker ikke flere søndagsåpne butikker. Les mer
I rettsaken mot den tidligere metodistpresten og direktøren av stiftelsen Betanien Bergen denne uken, kom det frem handlinger og tillitsbrudd som har rystet Stiftelsen Betanien Bergen og Metodistkirken i Norge. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone