En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Pastor Trygve Anker Hanssen er død

Pastor Trygve Anker Hanssen er død

30.04.2013
Vi har mottatt budskap om at pastor Hanssen døde lørdag 27. april, 83 år gammel.
Pastor Trygve Anker Hanssen er død

 

Melding om dødsfall


Det er med sorg dere meddeles budskapet at


pastor Trygve Anker Hanssen


døde lørdag 27. april, 83 år gammel.


Begravelsen finner sted fra Mysen kirke,
fredag 10. mai kl. 12.30.


Etter gravferden blir det minnesamvær i
metodistkirken på Mysen.


Vi ber om trøst og styrke for familien.


Med hilsen
METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR


Øyvind Helliesen   Steinar Hjerpseth   Svein J. Veland    Gunnar Bradley
tilsynsmann          tilsynsmann           tilsynsmann          adm. leder

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone