En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Vi alle er i samme båt

Vi alle er i samme båt

30.12.2019
Nyttårshilsen fra hovedstyrets leder Audun Westad.
Vi alle er i samme båtIllustrasjonsbilde

 

Nettopp på denne dagen gikk Noah og sønnene hans, Sem, Ham og Jafet, inn i arken sammen med Noahs kone og de tre svigerdøtrene hans, både de og alle slags ville dyr, alle slags fe, alle slags kryp som det kryr av på jorden, og alle slags fugler, alt som har vinger å fly med.  De kom inn til Noah i arken, to og to av alt som er av kjøtt og blod, alt som har livsånde i seg.
1. Mosebok 7, 13-15

 

Som småbarnsfar fant jeg fort ut at en av de mest populære bibelfortellingene for barn er historien om Noahs ark. Jeg føler det nesten er utallige bøker hjemme hos oss som har denne historien som bakteppe, hvor de portretterer fine dyre i sterke farger. Og mange av dem er pedagogisk oppbygd på en måte hvor man for eksempel kan øve på dyrelyder og hva ulike dyr heter. Men selve historien faller ofte mer i bakgrunnen. Og personlig synes jeg det er en vanskelig historie å formidle til barn; Gud tar jo livet av alt og alle som ikke er om bord i Arken. Det jeg sitter igjen med er at mange av bøkene vektlegger mer å fortelle historien om hva som skjer enn å fokusere på hva vi faktisk kan lære av den. Ut av dette springer da det naturlige spørsmålet: Hva er det vi kan lære av historien om Noah, Arken og syndefloden?
Naturligvis er det mye vi kan lære her, men et av de punktene jeg synes kommer for sjeldent frem er det som også ligger i det gamle ordtaket om at «vi alle er i samme båt». For alle vi som lever er i samme båt, selv om vi heldigvis slipper å sitte tett i tett i en ark.

Og er det noe 2019 har vist tydelig for meg så er det nettopp det at vi alle er i samme båt. Vi som metodister, vi som mennesker. Vi er i samme båt. Og det er et poeng det kan være viktig å ha klart for seg både når en ser tilbake på det som har vært og det som ligger foran.

I 2019 legger vi bak oss en Generalkonferanse som ikke klarte oppdraget sitt med å forene oss i United Methodist Church. Og i etterskjelvene fra denne Generalkonferansen kan det se ut som vi har glemt at vi faktisk sitter i samme båt, når de overordnede kirkepolitiske sakene nå handler om ulike måter å splittes på.

I 2019 legger vi også bak oss rettsaken som dømte biskop emeritus Stålsett til betinget fengsel. Stålsett, som ut av ren barmhjertighet, tok vare på en av de som var i samme båt ved å tilby lønnet arbeid selv om norsk lov sier det er en ulovlig handling. Denne saken er også nært beslektet med saken til Nasim Alimoradi og menigheten vår på Lillestrøm; Nasims konvertering til kristendommen er ikke trodd av norske myndigheter og han har nå fått endelig avslag på sin asylsøknad.

I 2019 legger vi også bak oss saken som preget hele Norge i romjulen; Ari Behns utgang av livet. I dagene etter at den triste nyheten ble kjent har det vært et stort engasjement for åpenhet. Åpenhet om livet. Åpenhet om de tunge tidene. Åpenhet om psykisk helse. Åpenhet om at vi alle har et ansvar for alle de som vi er i båten sammen med.

For 2020 er håpene mine klare: At vi som er i samme båt oppfører oss som at vi faktisk er i samme båt. Slik menigheten vår på Lillestrøm gjør i sitt store engasjement for Nasim Alimoradi, en av de såkalte ureturnerbare asylsøkerne. Eller at alle vi som i romjulen har delt telefonnumre til krisetelefoner og lignende også klarer å bli mer enn bare «klikktivister» på sosiale medier, men faktisk tar kontakt med de vi ser trenger det. Eller at vi ser at hele verden er vår båt og at det trengs vårt felles engasjement for å holde denne båten flytende.

Og i vår egen kirkesammenheng: At vi ser at vi som er i «United Methodist Church»-båten faktisk må ta vare på alle som er i den båten, enten vi er rykende uenige eller hjertelig enige i ulike saker.

Jeg ønsker at vi på denne tiden i 2020 kan stoppe opp, tenke og se at vi har tatt vare på båten vår og menneskene i den.

Til alle oss i båten kommer ønsker om et godt, åpent og omsorgsfullt seilas i 2020!
Audun Westad
Leder av Hovedstyret

 

Trenger du noen å snakke med?
Mental Helse, tlf. 116 123     Røde Kors, tlf.  80033 321    Kirkens SOS, tlf. 22400040

 

Lignende artikler
Nyttårshilsen 2019
2018-12-31
Hovedstyre- og landslekleder Audun Westad har en nyttårshilsen til alle metodister i Norge. Les mer
Hovedstyret har møte fredag 17. og lørdag 18. september. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone