En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Tiltak mot koronaviruset

Tiltak mot koronaviruset

11.03.2020
Anbefalinger til menigheter og ansatte.
Tiltak mot koronavirusetIllustrasjonsbilde.

 

Koronaviruset sprer seg i Norge. Vi anbefaler derfor menigheter, styrer og råd å lytte til de rådene som norske myndigheter gir med hensyn til risikovurderinger og anbefalinger. Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har nettsider med råd og informasjon. Disse oppdateres jevnlig. Vi ber dere også følge med på nettsiden til hjemkommunen.

FHI skriver blant annet at «arrangementer som samler mange mennesker kan gi grunnlag for stor smittespredning, både på selve arrangementet og ved bruk av offentlig transport til og fra arrangementet….». Blant annet innebærer dette at vi før et arrangement har ansvar for å gjennomføre en risikovurdering. Ved offentlige arrangementer med mer enn 100 personer skal risikovurderingen godkjennes av kommunen.


www.helsedirektoratet.no

Folkehelseinstituttets anbefalinger www.fhi.no/nettpub/coronavirus
Næringslivets sikkerhetsråd www.nsr-org.no/aktuelle-saker/koronavirus-rad-til-naringslivet-article1412-110.html
NHOs råd til bedrifter www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter
UDs reiseråd www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/id2414273

Fra kirkens ledelse vil vi gi følgende anbefalinger og retningslinjer til menighetene:

•    Oppfølgingsansvar: Vi anbefaler at menighetsrådet oppretter en mindre ressursgruppe som gis ansvar for å holde seg orientert, gjøre risikovurderinger, ha ansvar for oppfølging og vedtak, og å gjøre vedtak om tiltak og avlysninger.
•    Gudstjenester: Vi ber menighetene gjøre en risikovurdering i forhold til gjennomføring av gudstjenestene, men vil ikke på nåværende tidspunkt pålegge menighetene å avlyse. Risikovurderingen bør skje i forhold til bl.a. risikogrupper, hvor stor forsamlingen kan forventes å bli, størrelse på kirkerom i forhold til antall mm.
•    Andre samlinger/arrangementer: Tiltak som har risikogrupper som målgruppe, bør avlyses (gjelder f.eks. Pensjonisttreff, Formiddagstreff o.l). Andre samlinger bør vurderes i forhold til risiko, og reduseres til et minimum.
•    Menighetskonferanser: Disse avvikles som planlagt, men legges til kirkerommet for mer plass mellom folk.
•    Kirkekaffe og bevertninger: Vi anbefaler at kirkekaffe og bevertninger avlyses.
•    Nattverd: Intinksjon (dypping i en stor kalk) skal ikke skje. Vi anbefaler bruk av særkalker. Kjøp gjerne inn små plastbeger til dette, og sørger for at ingen deltakere berører annet enn egen kalk og brød/oblat.  Den som forretter skal vaske hendene synlig i desinfeksjonssprit.
•    Håndhilsning mm.: Unngå å håndhilse og å klemme. Vi anbefaler å henge opp en plakat om dette på inngangsdøra / i inngangspartiet.
•    Hygiene: Vi anbefaler at det henges opp informasjonsplakater med generelle hygieneråd (finnes på nettsiden til FHI), og minner om viktigheten av å være nøye med håndhygienen. Håndsprit bør være tilgjengelig i inngangspartiet og på toalettene. Det bør også vurderes forsterket renhold av dørhåndtak og toaletter.
•    Konfirmantturer, leirer mm: Vi anbefaler at alle utenlandsturer, planlagte leirer og andre større arrangementer avlyses.


For ansatte og medlemmer av styrer og råd gjelder følgende anbefalinger:
•    Hjemme- og sykebesøk: Dette bør reduseres til det som er absolutt nødvendig. Vi anbefaler kun ett besøk pr dag, og at det hvis mulig går minimum to dager til neste besøk. For besøk på institusjoner er det viktig å sette seg inn i hvilke retningslinjer som gjelder på stedet.
•    Reiseråd: Vi anbefaler at alle utenlandsturer avlyses. Innenlandsreiser kan gjennomføres, men vi anbefaler at den enkelte foretar en risikovurdering. For en periode vil regler for reisegodtgjørelse fravikes slik at bruk av egen bil i større grad vil bli godkjent.
Dette innebærer også at vi anbefaler at vi ikke tar imot gjester fra utlandet.
•    Styremøter: Telefonmøter, Skypemøter og lignende bør vurderes.


Disse retningslinjene gjelder foreløpig ut mars eller til ny informasjon sendes ut.

Det er opprettet en ressursgruppe for Metodistkirken i Norge som vil følge utviklingen og eventuelt komme med nye råd. Gruppen består av daglig leder, tilsynsprest og HR-rådgiver.

Oslo, 11.03.2020

Johanna Lundereng                            Vidar Sten Bjerkseth
Daglig leder                                           HR-rådgiver

 

Lignende artikler
Bistands- og misjonsorganisasjoner i metodistkirkene i Europa var før helgen samlet i Oslo. Der vedtok de en viktig uttalelse. Les mer
Tilsynsprestene Ingull Grefslie og Knut Refsdal i Metodistkirken slutter seg til kirkeledere og humanitære ledere verden rundt som krever en rettferdig fordeling av vaksiner i verden. Les mer
Endringer får konsekvenser for menighetenes virksomhet, informerer HR-rådgiver Vidar S. Bjerkseth. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone