En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>- Be for Betanien Bergen og Metodisthjemmet!

- Be for Betanien Bergen og Metodisthjemmet!

22.04.2020
- Be for Betanien Bergen og Metodisthjemmet!

 

Kjære prester, diakoner og menigheter i Metodistkirken i Norge!

Vi har nå i flere uker måttet forholde oss til koronatiltak som har gjort at vi ikke har kunnet ha gudstjenester og andre samlinger i kirkene våre. Her vil jeg takke for alle gode og kreative initiativ deres menigheter og prester har bidratt med. Takk også for at dere stiller opp for hverandre og lokalsamfunnet.

Slik det ser ut pr.d.d vil dette fortsette en god stund framover. Dette gir oss utfordringer både psykisk, sosialt og åndelig. Man kan kjenne på en tomhet og håpløshet fordi det ikke er så mye man kan gjøre. Men èn ting kan vi bidra med uavhengig av hvem vi er eller hvor vi er. Nemlig bønn!

Våre institusjoner i Bergen trenger vår forbønn nå!

Både Metodisthjemmet og Betanien institusjonene står i krevende og vanskelige oppgaver for tiden. Det vi som kirke og menigheter kan gjøre er å støtte pasienter, personale og ledelse gjennom å bære dem i bønn.

Min oppfordring til dere er: Ta dem med i deres daglige bønner.

Bønn er et mektig middel og et stort privilegium. Det står i Hebreerne 4,16. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Videre oppfordres vi av Jesus i Matt.11.28 "Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile,"

Pax et bonum
Ingull Grefslie
Tilsynsprest
Metodistkirken i Norge
Nord Vestre distrikt

 

Lignende artikler
Tilsynsprestene Ingull Grefslie og Knut Refsdal i Metodistkirken slutter seg til kirkeledere og humanitære ledere verden rundt som krever en rettferdig fordeling av vaksiner i verden. Les mer
Tro som bærer
2020-08-31
Hva er kirkens største utfordringer, og hvordan løser vi dem? Les mer
I stedet for en utsatt årskonferanse, blir det spennende møteplasser på nett denne helgen. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone