En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Ny smittevernveileder

Ny smittevernveileder

20.01.2021
Ny smittevernveileder

På regjeringens pressekonferanse 18.01.2021 ble det klart at de fleste koronatiltakene videreføres, men det er noen oppmykninger særlig for barne- og ungdomsarbeidet.

Fra 19.1.2021 kan barn og unge under 20 år delta i fritidsaktiviteter som normalt, både innendørs og utendørs. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meter avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten (Jf. pkt. 5.7 i smittevernveilederen)

Når det gjelder gudstjenester, videreføres begrensning på inntil 10 personer + medvirkende der det ikke er fastmonterte seter. Ved fastmonterte seter kan det være 200 + medvirkende (Jf. pkt. 3.1.4 i smittevernveilederen for definisjon av fastmonterte seter).

Det er viktig at dere sjekker om det er lokale retningslinjer som er strengere enn de nasjonale. Det er derfor viktig å følge med på din kommunes nettsider for informasjon om dette. Vi vet blant annet at i enkelte kommuner er det fortsatt ikke åpnet for barne- og ungdomsaktiviteter.

Se også oppdatert smittevernveileder for Metodistkirken i Norge pr. 20.01.2021. WORD    PDF

Har du/dere spørsmål angående koronatiltakene kan dere kontakte tilsynsprestene eller HR-rådgiver.


Vidar Sten Bjerkseth
HR-rådgiver

 

Du finner alle veiledninger her.

Lignende artikler
Det har kommet nye regler for hvordan vi kan samles i kirkene våre. Les mer
Det er lagt ut en oppdatert smittevernveileder for menighetene. Les mer
Biskop Alsted skrev en artikkel til siste utgave av Brobyggeren, der kun deler av teksten kom på trykk. Les hele artikkelen om kirkens muligheter og utfordringer her. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone