En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Ny smittevernveileder

Ny smittevernveileder

20.01.2021
Ny smittevernveileder

På regjeringens pressekonferanse 18.01.2021 ble det klart at de fleste koronatiltakene videreføres, men det er noen oppmykninger særlig for barne- og ungdomsarbeidet.

Fra 19.1.2021 kan barn og unge under 20 år delta i fritidsaktiviteter som normalt, både innendørs og utendørs. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meter avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten (Jf. pkt. 5.7 i smittevernveilederen)

Når det gjelder gudstjenester, videreføres begrensning på inntil 10 personer + medvirkende der det ikke er fastmonterte seter. Ved fastmonterte seter kan det være 200 + medvirkende (Jf. pkt. 3.1.4 i smittevernveilederen for definisjon av fastmonterte seter).

Det er viktig at dere sjekker om det er lokale retningslinjer som er strengere enn de nasjonale. Det er derfor viktig å følge med på din kommunes nettsider for informasjon om dette. Vi vet blant annet at i enkelte kommuner er det fortsatt ikke åpnet for barne- og ungdomsaktiviteter.

Se også oppdatert smittevernveileder for Metodistkirken i Norge pr. 20.01.2021. WORD    PDF

Har du/dere spørsmål angående koronatiltakene kan dere kontakte tilsynsprestene eller HR-rådgiver.


Vidar Sten Bjerkseth
HR-rådgiver

 

Du finner alle veiledninger her.

Lignende artikler
Tilsynsprestene Ingull Grefslie og Knut Refsdal i Metodistkirken slutter seg til kirkeledere og humanitære ledere verden rundt som krever en rettferdig fordeling av vaksiner i verden. Les mer
Endringer får konsekvenser for menighetenes virksomhet, informerer HR-rådgiver Vidar S. Bjerkseth. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone