En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Nye retningslinjer ved mistanke om seksuelle krenkelser.

Nye retningslinjer ved mistanke om seksuelle krenkelser.

07.05.2021
Nye retningslinjer ved mistanke om seksuelle krenkelser.

Kirkene våre skal være trygge rom for alle som oppsøker dem. Dette inkluderer blant annet at ingen skal bli utsatt for seksuelle krenkelser. Dessverre er det slik, at selv om vi som kirke har nulltoleranse ovenfor slik krenkelsesadferd, er vi ikke garantert at seksuelle krenkelser aldri vil skje. Blir man utsatt for, eller mistenker at andre blir utsatt for seksuelle krenkelser, er det ikke alltid like lett å vite hvordan man skal gå frem. Derfor er det svært viktig at vi som kirke har gode rutiner og retningslinjer – både for å forebygge at krenkelser skjer, og for å håndtere varsinger på en god måte dersom noen tråkker over andres grenser.

Hovedstyret har, i samarbeid med Fag-etisk råd, revidert retningslinjene ved anklage/mistanke om seksuelle krenkelser. Nye retningslinjer finner du nedenfor. Der finner du også et dokument som skal tilpasses den enkelte menighet, som en lokal beredskapsplan, samt en egenerklæring for frivillige medarbeidere. Alle disse dokumentene vil alltid ligge oppdatert under "Ressurser" på kirkens hjemmeside.

Vi er alle ansvarlig for at kirkene våre skal være gode og trygge arenaer for alle, uavhengig av alder, kjønn eller fungeringsgrad.

Nye retningslinjer ved mistanke om seksuelle krenkelser.
Relaterte dokumenter

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone