En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Flyktningkrisen ved grensen mellom Polen og Hviterussland

Flyktningkrisen ved grensen mellom Polen og Hviterussland

26.11.2021
Det er kommet uttalelser om krisen fra polske metodister og Det Europeiske Metodistrådet.
Flyktningkrisen ved grensen mellom Polen og Hviterussland

Det Europeiske Metodistrådet støtter sine medlemskirker med grense mot Hviterussland

 

Kirkens ledelse i Metodistkirken i Polen har sendt ut en uttalelse som oppfordrer kristne og andre som ønsker å gjøre det gode, til å hjelpe de i nød ved grensen mellom Polen og Hviterussland. Som kristne og Polske borgere kan de ikke tie når vi ser at en del av vårt land har blitt et åsted for en slik humanitær krise. Dette påvirker menn, kvinner og barn, og blant dem også de som er syke og traumatiserte.

De kaller på metodister, sympatisører og alle som ønsker å gjøre det gode, til å bidra til initiativer som støtter ofrene for denne humanitære krisen ved grensen. De ber oss om å be for dem som har som plikt å ivareta sikkerhet og fred i vårt hjemland.

Du kan lese hele uttalelsen her på engelsk.

Som medlemmer av Det Europeiske Metodistrådet, gir vi vår fulle støtte til Metodistkirken i Polen og denne uttalelsen. Vi kaller alle til bønn og handling.

Vi støtter også våre kirker i landene som har grense med Hviterussland, Polen, Latvia og Litauen, som arbeider for å støtte de som er rammet av denne krisen.

Vi inviterer metodister, wesleyanere og United Churches i Europa til å forene seg i bønn med våre søsken i Polen, Latvia og Litauen. Vi ber om at myndighetene i de involverte landene om å gi tilgang for Røde Kors, så de kan gi hjelp til ofrene. Vi ber den Europeiske Union om å gjøre alt de kan for å løse situasjonen.

Det Europeiske Metodistrådet

19. november 2021

 

 

 

Mottatt og oversatt 26. november 2021 Karl Anders Ellingsen

 

Relaterte dokumenter
Lignende artikler
Nasim, som er medlem av Metodistkirken på Lillestrøm, blir ikke trodd av UNE og står i fare for å bli kastet ut til Iran. Les mer
#HentBarnaVåreHjem
2019-09-17
Ledelsen i Metodistkirken støtter initiativet fra Religions- og livssynslederforumet i STL om å hente IS-barna hjem til Norge. Les mer
Norges Kristne Råd med uttalelse. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone