En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Jul med restriksjoner.

Jul med restriksjoner.

Skrevet av: Lisa Kristin Hanielsen
15.12.2021
Jul med restriksjoner.

Mandag kveld kom det nye smittevernregler fra regjeringen. Disse endringene påvirker menighetene våre. Vi går inn i enda en «annerledesjul» med restriksjoner omkring blant annet antall besøkende, samt munnbindpåbud. Den fulle listen over smittevernregler for kirkene kan du lese HER.

«Det viktigste nå er å ikke la mismot ta overhånd, men heller koble inn kreativiteten» sier Ingull Grefslie, tilsynsprest og fungerende leder på Metodistkirkens hovedkontor. Hun legger til at det ikke nødvendigvis er det smarteste å bare låse døra til kirkene de neste fire ukene. «Det kan være vanskelig å gjennomføre juletrefesten, fordi den blir så annerledes når man ikke kan bevege seg i rommet eller gå rundt juletreet», sier Grefslie, og legger til; «men man kan jo gjøre noe annet i stedet. For eksempel ha en uteaktivitet i romjula som samler familier. Kanskje samles omkring bålpanna, og dersom man har en speiderguppe er det jo perfekt å koble dem inn i slike aktiviteter de har mye erfaring med».

Hvordan selve julaften blir, er nok det flest tenkte på da nye tiltak kom. Ettersom det er stor forskjell på menighetene våre både i størrelse og tradisjon, er det forskjellig hvordan tiltakene vil treffe. Regelen nå er at man kan ha 20 personer tilstede dersom det ikke er faste tilviste plasser, og 50 dersom man har tilviste plasser. Begge tallene forbeholder bruk av munnbind. For noen av menighetene våre er 50 personer mer enn hva man forventer på en julegudstjeneste, og derfor vil tiltakene være mindre inngripende. For andre vil det holde med å innføre påmeldingsliste. Men for mange menigheter er 50 personer bare en brøkdel av det man kan forvente av julebesøkende, og da må man ta fantasien i bruk. Plasser eller parker utendørs, hvor familiene kan stå kohortvis gjør at man kan øke antallet til 100 personer. Digitale gudstjenester er fortsatt en mulighet. Kortere samlinger i kirken hvor man leser julens tekster, har en solist som synger, og litt musikk – og så gjentar dette flere ganger, er også en mulighet. Man må bare være nøye med å registrere alle besøkende også her.

Grefslie minner også på at julen er mer enn julaften: «Man må huske å ta vare på hele menigheten» sier hun, og kommer med flere eksempler; «Flere skoler stenger nå tidlig, noe som gjør det vanskelig å få kabalen til å gå opp for småbarnsforeldre. Kanskje kan man lage en middag og levere på døra? Eller være ekstra bevisst på de som bor alene, og blir ensomme når verden stenger mer ned. Kirken er ikke bare gudstjenester – slike diakonale tiltak er også en Guds tjeneste» sier Grefslie, og legger til: «også har jeg inntrykk av at det sist runde var mye prestene og diakonene som arbeidet litt alene. Det er viktig å spille på hele menigheten, og deres ressurser», avslutter hun.

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone