En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Endringer i kirkens ledelse

Endringer i kirkens ledelse

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
21.02.2014
Etter siste Hovedstyremøte er det klart for viktige endringer både i kirkens sentrale struktur og i bemanningen.
Endringer i kirkens ledelseHovedstyret har gjort en grundig jobb for å få en enda bedre organisasjon som er bærekraftig i møte med dagens utfordringer.

Ordningen med et Hovedstyre, slik som vi har i Sentralkonferansen vår, er en ganske unik sak i the United Methodist Church (UMC). I andre deler av UMC er biskop og hans tilsynsmenn (kabinettet) mer involvert i både den langsiktige og kortsiktige ledelsen. Hos oss har det ikke alltid vært like enkelt for administrativ leder ved Hovedkontoret å vite hvem han skal forholde seg til, Hovedstyrets leder eller biskopen. Det har Hovedstyret nå hatt en grundig gjennomgang av, for å klargjøre ansvarsforhold og «kommandolinjer» i strukturen vår.

Daglig leder tilknyttet kabinettet

I det nye vedtaket får biskopen en mer sentral plass. Administrativ leder skifter tittel til daglig leder. Daglig leder vil møte i kabinettet og hans overordnede vil være biskopen. Det vil også være biskopen som utnevner daglig leder, etter innstilling fra Hovedstyret.

Det er fortsatt Hovedstyret som er ansvarlig for budsjettet, er «Årskonferanse mellom Årskonferansene», følger opp vedtak fra Årskonferansen og setter de overordnende styringsprinsippene. Det er biskopen som har det overordnede ansvaret for det daglige arbeidet i kirken. Misjonsrådet og Diakoni- og Evangeliseringsrådet fortsetter som fagorgan for Hovedstyret.
Dette vil også bringe vår sentrale struktur mer i tråd med kirkeordningen.

Bærekraftig organisasjon Endringer i kirkens ledelseHovedstyreleder Berit Westad

Til Brobyggeren sier leder av Hovedstyret Berit Westad at hun tror dette er forbedringer som vil være funksjonelle og godt tilpasset den hverdagen som kirken vår har i dag.
- Vi har brukt god tid i Hovedstyret og i arbeidsutvalget på å samtale om hvordan kirkens sentrale ledelse og administrasjon skal fungere i fremtiden. Det er et grundig arbeid som er gjort og jeg tror vi har fått en organisasjon som er mer bærekraftig i møte med dagens utfordringer. Vi opplever jo at vi er en kirke i opptur. Det er et godt grunnlag for å tenke nytt. Vi gjør endringer fordi vi ønsker dem og mener de er riktige, ikke fordi økonomi eller andre ting tvinger oss, sier Westad.

Ny leder

Nåværende administrativ leder Gunnar Bradley slutter etter 14 år i stillingen. Med et ønske om en mindre belastende arbeidssituasjon, går han over i en seniorkonsulent-stilling på Hovedkontoret. Kirken kan dermed fortsatt benytte seg av hans kompetanse og erfaring i noen år til.


Stillingen som daglig leder vil bli utlyst i nærmeste fremtid.

 

Du kan lese mer om endringene i neste Brobyggeren.

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone