En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>La livet vinne

La livet vinne

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
28.01.2015
En konferanse for Metodistkirken i Norge om misjon og diakoni i en ny tid.
La livet vinne

Det har skjedd og skjer viktige endringer med tanke på misjon og diakoni internasjonalt og nasjonalt. Det påvirker vår organisering og utførelse av det lokale arbeidet. Hvordan? Det vil bli presentert denne dagen.


Møt sentrale aktører for det internasjonale arbeidet i kirken:


• Norges Kristne Råd
• Kirkens Nødhjelp
• Metodistkirkens misjons-selskap
• Rådet for nasjonalt arbeid, Metodistkirken i Norge


Fra Norges Kristne Råd: Generalsekretær Knut Refsdal
Fra Kirkens Nødhjelp: Nettverksleder Siv Bonde
Fra Metodistkirkens misjons-selskap: Misjonssekretær Øyvind Aske
Fra Rådet for nasjonalt arbeid/ Metodistkirken i Norge: Vetle Karlsen Eide

Konferansen er for prester, diakoner, musikalske ledere, ledere for menighetsråd, menighetsråd, medarbeidere i menighetens barne– og ungdomsarbeid, diakonalt arbeid. Med andre ord alle som er engasjert i menighetens arbeid.


Tid: 21. mars 2015.
Klokkeslett: kl. 10.00 - 16.00
Sted: Centralkirken i Oslo


Påmelding innen 15. mars til Camilla G. Røed
Email: camilla.g.roed@metodistkirken.no
eller tlf. 975 42 103

Last ned brosjyren HER.


GRATIS!


Vennlig hilsen
Rådet for nasjonalt arbeid (DER)/
Metodistkirken i Norge

 

Relaterte dokumenter

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone