En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Menighetene arbeider for misjonen

Menighetene arbeider for misjonen

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
30.01.2015
Svært mange av menighetene våre har nå sine egne misjonsprosjekter i samarbeid med misjonsselskapet. Sandnes er en av dem.
Menighetene arbeider for misjonenKvinnene gjør det meste av det tunge arbeidet på broen i Chitora, Zimbabwe.

Tekst og foto: Øyvind Aske


Ryktene forteller at noe har skjedd i Sandnes når det gjelder misjon?!

Det har vært gledelige nyheter fra Sandnes gjennom året. Da menigheten aksepterte utfordringen om å ta et menighetsprosjekt, begynte misjons(snø)ballen å rulle. Vi gratulerer først Sandnes med at de er i mål med prosjektet og deretter spør vi pastoren, Hilde Augensen, om hva som har skjedd?
- Flere av menighetens medlemmer har et hjerte for misjon. De ønsker at hele menigheten må være engasjert i aktivt misjonsarbeid. Så da det i begynnelsen av 2014 ble snakk om et eget misjonsprosjekt i menigheten, var det ikke vanskelig å få respons på det.

- Hvilket misjonsprosjekt er det menigheten har nå da?
Menighetens prosjekt er et broprosjekt i Chitora, Zimbabwe, som det skal samles inn kr. 50.000,- til. Chitora er det første stedet i Zimbabwe som det ble sendt penger til fra Metodistkirken i Norge. Den afrikanske biskop Harzell appellerte i 1907 til å «reise et fyrtårn» i Afrika, en misjonsstasjon i det indre av det daværende Sør-Rhodesia. Det var primært Epworthligaen som påtok seg å samle inn til fyrtårnet, men med støtte av Årskonferansen. Tanken var å gjøre Chitora til en stor misjonsstasjon, men ulike faktorer gjorde at det i stedet ble Mutambara som ble hovedstasjon.
Chitora er en ganske stor og spredt befolket landsby på ca. 1200 mennesker. Den har kirke og skole, og Metodistkirken driver en velfungerende klinikk der. Noen butikker finnes også i landsbyen.
I 1999 kom syklonen Eline innover landsbyen, og med den store mengder nedbør. I dette fjellrike området vokste den lokale elva seg så stor at den dro med seg deler av en solid og god betongbro. Landsbyen ble avskåret fra hovedveien og landsbyene rundt. Det fører til at barna ikke kommer seg på skolen, og folk får ikke medisinsk hjelp når det er mye vann i elva. Lokalsamfunnet i Chitora ønsker at broen skal bygges opp igjen, og det skal vi hjelpe til med! Menigheten startet med prosjektet på Takkedagen i juni 2014, og i november 2014 var kr. 50.000,- (og mer enn det) samlet inn!

- Takk for historisk tilbakeblikk. Ja, dere i Sandnes er sannelig på historisk grunn med Chitora, og fyrtårnet lyser enda! Misjonskontoret er opptatt av at det skal være menighetsrådet som er motoren i misjonsengasjementet. Hvordan er dette i Sandnes?
- Menighetsrådet har gjort et vedtak om at menigheten skal ha et eget misjonsprosjekt, men det er misjonsgruppa som er «primus motor» og som driver misjonsprosjektet i Sandnes.


- Så hele menigheten står bak misjonsprosjektet? Menighetene arbeider for misjonenMisjonsgruppa i Sandnes har kerativ kafé to onsdag formiddager i måneden der misjonsprosjektet står i sentrum. Her planlegges og arbeides det mens samtalen går lett.
Det er misjonsgruppa som leder an. Menigheten har en kreativ kafé to onsdag formiddager i måneden, og misjonsprosjektet har også blitt en stor del av denne kafeen. Kreativ kafé er nesten blitt som en arbeidsstue for prosjekter til Misjonsmarkedet! Samtidig understreker vi at det ikke er en misjonskafé, men fortsatt en kreativ kafé.

-Hvordan er det med økonomien, er det trått å få inn penger til misjonsprosjektet?
Det har ikke vært vanskelig å få inn penger til misjonsprosjektet! Og alle pengene som er samlet inn er penger som har kommet «utenfra», d.v.s. at ingenting er belastet menighetens egne midler. Misjonsgruppa diskuterte hvordan pengene skulle samles inn, og bestemte seg for å satse på salg. Det ble laget et Mini-misjonsmarked! Med kontinuerlig salg av håndarbeider, som sokker, votter, dokketøy, gensere, quiltede løpere og brikker, ripsgele, chilimarmelade, syltetøy, kalendere, julekort og andre kort, og enda mye annet. På Mini-misjonsmarkedet handler man fine og nyttige produkter fra flere store kurver. Det er et velassortert utvalg av varer, og alle varene har et visittkort med seg som forteller hva pengene går til. Strikking og håndlagede saker er populært for tiden. Det så vi, og valgte å satse på det. Vi er ikke mange i denne menigheten, men det finnes mange kreative mennesker, som både strikker, syr, tar bilder, trykker kort og lager syltetøy, og som er villige til å bidra til misjonsprosjektet. Hittil har heller ingen tatt imot tilbudet om betaling for materialer. Alle produktene er av god kvalitet, som folk gjerne kjøper. Vi opplever at folk synes det er kjekt å handle hos oss, der pengene går til noe meningsfylt, og ikke til privatpersoner. Det er svært god service, for man kan også handle på bestilling! Etter størrelse og farger. Og vi sender til andre steder i landet. Vi opplever også å få produkter for salg av folk som ikke tilhører menigheten, men som har lyst til å bidra til misjonsprosjektet, og det er vi svært takknemlige for!
Mini-misjonsmarkedet går hele tiden, men en kveld i november inviterte vi til Misjonsmarked, med salg, utlodning og kafe`. Det ble vellykket!  Det kom mange mennesker, og flere som aldri hadde vært i kirken tidligere. Småsmettene, barnegruppa i kirken, var også med. Vareutvalget var velfylt, kafeen tilbød gode vafler, og det var mange fine gevinster. Det var en hyggelig atmosfære, og de som var der trivdes godt. Den kvelden ble det handlet mange julegaver! Og pengene strømmet inn!
I tillegg til Mini-misjonsmarkedet går inntektene fra salg av vafler og kaffe på Kreativ kafé til misjonsprosjektet, det samme gjør «betalingen» for søndagens kirkekaffe.
Da menigheten fikk dette misjonsprosjektet ble vi orientert om at vi kunne ta hele prosjektet, som var på kr. 50.000.-, eller ta en del av det, eller halvparten. Vi fikk også vite at det ikke var en tidsfrist for når midlene måtte være samlet inn. Da var Cathrine Skarung ikke i tvil, og sa: «Vi går selvfølgelig for hele prosjektet! Dette skal vi klare!». Det var misjonsgruppa enig i, og sånn ble det! Og Cathrine fikk rett! I løpet av fire måneder var mer enn 50.000 kroner samlet inn. En liten menighet med et stort prosjekt! Det viser at det er mulig når engasjementet er der!

-Har du flere eksempler på kreativiteten deres? Menighetene arbeider for misjonenStrikkeprodukter er bestselgeren på misjonsmarkedene i Sandnes. Her et av de mange bordene.
En av menighetens medlemmer så på Facebook at en bekjent var på jakt etter Selbuvotter. Han fikk mange tilbakemeldinger med forslag til hvor han kunne kjøpe Selbuvotter, bl.a. Husfliden og private strikkere med egne «småbedrifter». Vårt medlem fortalte han om Mini-misjonsmarkedet, som kunne tilby Selbuvotter i diverse størrelser og farger, og der pengene går til brobygging i Zimbabwe. Dette ville han gå for! Blant mange gode forslag valgte han misjonen! Vottene skulle sendes til USA. Hans datter er utvekslingsstudent, og «foreldrene» i huset der hun bor skulle få en norsk julegave, som Selbuvotter er. På vottene hang et lite visittkort med budskap om hva pengene går til. Så i USA går to personer med norske votter, strikket av damene i Sandnes, til inntekt for en bro i Afrika!
En av «produsentene» i menigheten har fått/kjøper stoff fra Afrika. Av dette syr hun quiltede produkter for salg på Misjonsmarkedet, og så går pengene tilbake til Afrika!
-Du verden, det bobler jo av misjonsengasjement nede hos dere! Har denne nye begeistringen fått ringvirkninger for det øvrige menighetsarbeidet?
Engasjementet rundt misjonsprosjektet er positivt for menigheten på flere måter. Det gjør noe med fellesskapet i menigheten. Det gjør noe med relasjonene oss mennesker imellom. Vi er sammen om noe verdifullt og vesentlig. Vi prøver også å få misjonsprosjektet inn i alt vi holder på med, og det gjør at det blir et støttende fellesskap på tvers av generasjoner. Man ser hverandre og bryr seg om hverandre. Vi er sammen om noe helt konkret, og det gir liv i menigheten. Det har også gitt mange mennesker mulighet til å kunne bidra på sin måte, med produksjon, kjøp av produkter, PR, koking av kaffe m.m. Ved misjonsprosjektet bringer vi også menigheten ut over våre egne grenser, og gjør menigheten mer kjent.
Engasjementet for misjon gjør noe positivt både utad og innad. Vi bryr oss om at de i Zimbabwe får en bedre hverdag, og det fører til at vi bryr oss mer om hverandre.


Høsten 2014 ble Sandnes en misjonsmenighet, og det skal vi fortsette å være!

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone