En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>En tilståelse som ryster oss

En tilståelse som ryster oss

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
31.01.2015
I rettsaken mot den tidligere metodistpresten og direktøren av stiftelsen Betanien Bergen denne uken, kom det frem handlinger og tillitsbrudd som har rystet Stiftelsen Betanien Bergen og Metodistkirken i Norge.
En tilståelse som ryster oss

Biskop for Metodistkirken i Norden og Baltikum, Christian Alsted, har i dag gitt denne uttalelsen:

    Det er både triste og meget alvorlige opplysninger, som er kommet frem i forbindelse med rettssaken mot en av kirkens tidligere prester, Are Blomhoff. Det er en stor og alvorlig personlig tragedie for familien, for de ansatte på Betanien Bergen og adskillige andre som er sterkt påvirket. Det er behov for både oppmerksomhet og omsorg i den kommende tid.
    Are Blomhoff har betydd mye for utviklingen av Betanien Bergen, og virksomheten ville neppe ha hatt dagens omfang og kvalitet uten hans lederskap, det skal ikke tas fra ham. Samtidig tar jeg avstand fra den adferd, som er blitt beskrevet i forbindelse med rettssaken. Underslaget og livsførselen i forbindelse med forbruket av midlene har skjedd, mens Are Blomhoff var prest i kirken, og er i fullstendig strid med den etikk og livsførsel, som forventes av en prest i Metodistkirken.
    Vi kan ikke forhindre, at medarbeidere utvikler en feil livsstil eller begår kriminalitet, men vi kan og skal bli bedre til å være oppmerksomme og utfordre en problematisk livsstil også hos personer i mektige posisjoner.

 

Saken, som ble omtalt i Brobyggeren nr. 7 2013, har dimensjoner og et innhold som ingen av oss hadde fantasi til å forutse. Det var kun takket være modige varslere ved Betanien Bergen at misstanken om underslag og uetisk adferd ble brakt til styreleders oppmerksomhet 14. august 2012. Saken har vært gransket av BDO AS for stiftelsen, av stiftelsestilsynet og av politiet. I tillegg har deler av media nå lagt sine ressurser inn i saken. Det gjør vondt å lese detaljene i saken, men det er svært viktig at sannheten kommer frem om hva som har skjedd.

Saken ble diskutert på Årskonferansen 2014 og har vært behandlet i flere ulike fora i kirken. Det er vel også naturlig at saken kommer opp igjen også på neste Årskonferanse nå etter at saken er behandlet ferdig i retten og nye opplysninger har kommet frem.

Som kirke må vi gå i oss selv og se om vi kunne ha gjort mer for å avsløre dette tidligere. Vi må ta lærdom av dette og så langt vi kan, hindre at noe slikt skjer igjen.

Metodistkirken i Norge har svært begrenset innflytelse på driften av Stiftelsen Betanien Bergen. Den er en selvstendig stiftelse. Men Hovedstyret i Metodistkirken i Norge har på forespørsel fra stiftelsestilsynet og etter å ha gjennomgått rapporten fra BDO AS gitt stiftelsens styre fornyet tillit til at de kan rydde opp i saken og lede stiftelsens gode arbeid videre.

Hovedstyret sluttet seg samtidig til den kritikken som granskningsrapporten og stiftelsestilsynet har reist. Det gjelder:

- at ikke hele styret ble fult informert fra første stund.

- at det tok nesten åtte måneder før saken ble politianmeldt.

- at det ble inngått en konsulentavtale med den tidligere direktøren.

- at tilgangen til virksomhetens e-post og datasystemer ikke ble stanset omgående.

- at saken kunne vært bedre dokumentert dersom politiet hadde vært koblet inn før konfrontasjonen med den tidligere direktøren.

Fra protokollen 19.-20. september 2014:

Vedtak:

Hovedstyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

  1. Hovedstyret slutter seg til den kritikken som BDO reiser mot stiftelsesstyret. Hovedstyret mener at interne rutiner må gjennomgås med sikte på å etablere bedre kontroll.
  2. Hovedstyret er kommet til den konklusjon at det har tillit til det sittende styret i Stiftelsen Betanien Bergen. Det er etter Hovedstyrets oppfatning derfor ikke grunnlag for å reise erstatningskrav mot styret i stiftelsen eller enkeltmedlemmer.

 

Redigert 11.04.15.

Lignende artikler
Ny utnevning
2015-02-09
Det har kommet en ny utnevning til Bergen og Centralkirken. Les mer
Metodistkirken ønsker ikke flere søndagsåpne butikker. Les mer
Svært mange av menighetene våre har nå sine egne misjonsprosjekter i samarbeid med misjonsselskapet. Sandnes er en av dem. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone