En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>La livet vinne

La livet vinne

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
03.03.2015
"La livet vinne - misjon i en ny tid" er tittelen på et spennende seminar lørdag 21. mars i Centralkirken i Oslo. Nå er programmet klart.
La livet vinne

Bli med på et spennende seminar lørdag 21. mars i Centralkirken i Oslo fra kl. 10.00 til 16.00.

Det har skjedd og skjer viktige endringer med tanke på misjon og diakoni internasjonalt og nasjonalt. Det påvirker vår organisering og utførelse av det lokale arbeidet. Hvordan? Det vil bli presentert denne dagen.


Møt sentrale aktører for det internasjonale arbeidet i kirken:


Fra Norges Kristne Råd: Generalsekretær Knut Refsdal
Fra Kirkens Nødhjelp: Nettverksleder Siv Bonde
Fra Metodistkirkens misjons-selskap: Misjonssekretær Øyvind Aske
Fra Rådet for nasjonalt arbeid/ Metodistkirken i Norge: Vetle Karlsen Eide

Konferansen er for prester, diakoner, musikalske ledere, ledere for menighetsråd, menighetsråd, medarbeidere i menighetens barne– og ungdomsarbeid, diakonalt arbeid. Med andre ord alle som er engasjert i menighetens arbeid.

 

PROGRAM:

10.00 Velkommen
          ved Steinar Hjerpseth, tilsynsmann Nordre Distrikt        

          «Sammen på vei mot livet: misjon i forandring»
          ved Knut Refsdal, generalsekretær Norges Kristne Råd

          «Sammen for et bedre liv ”
          ved Øyvind Aske, misjonssekretær Metodistkirkens Misjonsselskap

12.00  Lunch
 
           Hvordan kan misjonsavtalene være med å styrke menighetens arbeid?
           ved Vetle Karlsen Eide, utvalgsmedlem Metodistkirken Nasjonalt Arbeid

          «Veien er ikke trygg»
          ved Siv Bonde, nettverkskoordinator Kirkens Nødhjelp

          Fasteaksjonen og Kirkens Nødhjelp som ressurs for menighetene
          ved Vetle Karlsen Eide, utvalgsmedlem Metodistkirken Nasjonalt Arbeid

          Oppsummering

16.00 Slutt


Det legges inn pauser underveis.


Påmelding innen 15. mars til Camilla G. Røed
Email: camilla.g.roed@metodistkirken.no
eller tlf. 975 42 103

Last ned brosjyren HER.


GRATIS!


Vennlig hilsen
Rådet for nasjonalt arbeid (DER)/
Metodistkirken i Norge

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone