En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Håp

Håp

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
10.03.2015
Mwanaidi Ibrahim (14) bor i Dar es Salaam, den største byen i Tanzania. Landet hennes er et av mange land hvor befolkningen merker klimaendringene på kroppen – hver eneste dag.
HåpMwanaidi Ibrahim er 14 år og bor i Dar es Salaam, den største byen i Tanzania. Her merker de klimaendringene på kroppen.

Tekst og foto: Kirkens Nødhjelp

 

Mwanidi ser mange bevis på hvordan klimaendringene påvirker landet hennes.


- Klimaendringene er en realitet – de skjer faktisk. Jeg leste i en bok på skolen om hvordan isen på Kilimanjaro smelter, islaget på toppen er mye mindre nå enn i 2001. Sola er sterkere, vi ser mer tørke og flere flommer. Her i Tanzania har flere små øyer forsvunnet fordi havet stiger, forteller Mwanaidi.


Mwanaidi er foreldreløs. Hun mistet moren sin da hun var fem år, og faren døde da hun var 12 år. Nå bor hun sammen med broren sin og kusina si, og det er søsteren som betaler skolepenger og andre utgifter for Mwanaidi og broren.
Mwanaidi går på skolen hver dag fra 7 til 5. 14-åringen liker både sang og teater, men når hun kommer hjem fra skolen, er det ingen tid til å drive med fritidsaktiviteter. Da må hun stelle i huset, lage mat, hente vann og gjøre skolearbeid.
Favorittfaget til Mwanaidi er geografi – for da får hun lære om temaer knyttet til miljø. For helt siden hun var ei lita jente, har Mwanaidi vært opptatt av miljøspørsmål og klimaendringer. På skolen leder hun en miljøgruppe, og de jobber blant annet med å lære folk til å bruke andre, mer klimavennlige energikilder enn vedfyring.
Før det store klimatoppmøtet i New York i september 2014, deltok Mwanaidi og mange av vennene hennes i Peoples’ Climate March, en marsj som foregikk samtidig over hele verden. Her holdt Mwanaidi også en tale, hvor hun oppfordret til handling for å stanse klimaendringene.
- Det er mulig å redde jorda vår, men da må vi handle nå. Hvis vi ikke gjør noe for å bekjempe klimaendringene, er vi i trøbbel alle sammen, sier hun alvorlig.
Mwanaidi har mange drømmer for fremtiden sin.

Jeg vil utdanne meg til å bli revisor. Jeg har også lyst til å starte et barnehjem og hjelpe foreldreløse og andre barn som trenger hjelp. Og så skal jeg fortsette å kjempe for klimaet. Kanskje kan jeg bruke musikk og teater for å engasjere folk i klimaspørsmål, sier hun. Drømmen er å bli en nasjonal og internasjonal aktør i kampen mot klimaendringer og andre miljøutfordringer. Og den største ambisjonen er klar:
- Jeg vil bli miljøvernminister, sier Mwanaidi.


Norske kirker og menigheter har lenge vært opptatt av klima og miljøspørsmål.  I forkant av klimatoppmøtet i København i 2009 var det en stor mobilisering. På klimatoppmøtet i Durban i 2011 var deltok mange fra ulike afrikanske kirker og i forkant av dette møtet var det en klimakaravane med mange unge deltakere.  Nå arbeides det for å mobilisere enda flere fram mot klimatoppmøtet i Paris i desember 2015. Slike aksjoner er med på å spre håp – håp om at det er mulig å få til endring.

Les mer om den politiske kampanjen her – www.fasteaksjonen.no/klima

 

Håp

 

 

Lignende artikler

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone