En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Amal Aden til Øståsen

Amal Aden til Øståsen

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
25.03.2015
Onsdag 15. april er det Amal Aden som gjester "Kunsten å leve" i Øståsen kirke.

Amal Aden til ØståsenØståsen kirke

Onsdag 15. april er det ”Kunsten å leve” i Øståsen kirke. Denne gangen får vi besøk av Amal Aden med temaet ”Frihet og ære.” Det musikalske sørger koret Maxime for. Dette blir en kveld du ikke må gå glipp av. Amal Aden til ØståsenAmal Aden

Amal Aden (forfatterpsevdonym) er født i Nord-Somalia i 1983 og kom til Norge som 13-åring etter å ha levd som gatebarn i flere år. Hun var da analfabet. I 2008 ga hun ut boken "Se oss. Bekymringsmelding fra en ung norsksomalisk kvinne". I dag er hun selvstendig næringsdrivende og jobber dels som tolk for politi, rettsvesen, skoler, barnehager, familiekontor, advokater, helsevesen og dels som rådgiver og foredragsholder for kommuner, foreninger og andre. Hun er spesielt opptatt av kvinner og barns rettigheter.

Amal Aden har også skrevet pamfletten "ABC i integrering. 111 gode råd om hvordan alle kan bli fullverdige borgere i det norske samfunnet" (2009), "Min drøm om frihet. En selvbiografisk fortelling" (2009) og "Det skal merkes at de gråter (2011). Hennes siste bok er "Om håpet glipper, er alt tapt" (2012).

Amal Aden er tildelt Zola-prisen 2010 fordi hun har kritisert norsk innvandrings- og integreringspraksis på en konstruktiv måte, og fordi hun uredd har refset innvandrermiljøer som ikke respekterer grunnleggende verdier som demokrati, likestilling og rettssikkerhet. Hun har også fått Buskerud fylkeskommunes likestillingspris for 2010. Hun er hedret med Amnesty-prisen for 2012 for sitt engasjement  for kvinner og barn i minoritetsmiljøer og fordi hun bruker ytringsfriheten aktivt til tross for trakassering, trusler og forfølgelse. Hun er tildelt Erik Byes minnepris 2014 av Protestfestivalen for sitt sterke engasjement for integrering og svakere stilte grupper i samfunnet.

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone