En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Nye utnevnelser

Nye utnevnelser

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
22.05.2015
Det er meldt om nye utnevnelser flere steder.
Nye utnevnelserMenigheten i Trondheim får ny betjening.

Fra tilsynsmann Steinar Hjerpset:

Trondheim

Det er med glede jeg nå kan meddele at kirkens biskop/kabinett har besluttet å utnevne Ingerid Marie Lillethun Hoggen til menighetsleder for Trondheim menighet fra 1.8.2015. Stillingen vil utgjøre 20%.  Ingerid Marie er lekpredikant og vil få fullmakt til å forrette nattverd.

Vi har videre besluttet å utnevne pastor Jon-Erik Bråthen til pastoralt ansvarlig på timebasis.

I tillegg er Jon Løvland ansatt i kirken som menighetsrådgiver.  Han vil fra 1.8.2015 være tilknyttet Trondheim menighet i 30% stilling.

 

Skånland

Det er med glede jeg nå kan meddele at kirkens biskop/kabinett har besluttet å utnevne pastor Gunnar Andersen til ansvarlig pastor for Skånland menighet fra 1.8.2015.

 

Ålesund

Det er med glede jeg nå kan meddele at kirkens biskop/kabinett har besluttet å utnevne pastor Mariann Stensøe til menighetspedagog i Ålesund kirkelige fellesråd fra 1.5.2015.  

Utnevnelsen er å anse som en utnevnelse til en særstilling innenfor vår kirkes ordning.

 

Vi gratulerer med utnevnelsene.

 

Lignende artikler

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone