En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Protokoll fra torsdagen

Protokoll fra torsdagen

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
19.06.2015
Her er protokollen fra konferansens første dag.
Protokoll fra torsdagenÅpningsgudstjenesten fylte den fine kirken til siste plass. En god start!

 

Protokoll fra forhandlingene torsdag 18. juni

Åpningsgudstjeneste med nattverd i Metodistkirken. Tilsynsmann Øyvind Helliesen ledet og biskop Christian Alsted talte over temaet «Gud med oss rundt bordet». Talen trykkes i Årboken. Komitelederen i Halden, Jan Erik Norheim hilste konferansen og ønsket den velkommen. Marit Bjørnevik leste minneord.

Sak 1. Forhandlingene åpnes
Konferansens forhandlinger ble åpnet av biskop Christian Alsted torsdag 18. juni.

Sak 2. Konferansens lovlighet
Konferansen er lovlig innkalt og sammensatt i følge Kirkeordningen og tidligere vedtak i Årskonferansen.

Sak 3. Godkjenning av forretningsorden.
Forretningsorden ble vedtatt. Taletid ble satt til 3 minutter.

Sak 4. Dagsorden
Dagsorden følges, men ordstyrerne kan av praktiske årsaker gjøre endringer i rekkefølgen.

Sak 5. Navneopprop
Æresmedlem: Øystein Olsen.
Pastorer i full forening: Peder Borgen, Harald Larsen, Per Braaten, Kjell Werner Rødder, Eldar Karlsen, Ivar Granum, Arne G. Ellingsen, Thor Bernhard Tobiassen, Yngvar Ruud, Jorunn Wendel, Kjell R. Pedersen, Lars-Erik Nordby, Tom G. Johnsen, Roar G. Fotland, Ola Westad, Gunnar Bradley, Øyvind Helliesen, Jan Robert Madsen, Vidar Sten Bjerkseth, Ray Svanberg, Idar Halvorsen, Torgeir Tveter, Hilde Sanden-Bjønness, Øyvind Aske, Kjell Arild Johansen, Terje Nilsen, Anne Berthling, Jon-Erik Bråthen, Helle Maria Wolstad, Knut Refsdal, Dag Martin Østevold, Steinar Hjerpseth, Stig-Johnny Jørstad, Harald Olsen, Rune Joar Larsen, Hilde Marie Movafagh, Ole Martin Andreassen, Michael Davey, Svein J. Veland, Frøydis Grinna, Mariann Stensøe, Hilde Kristin Hannestad Tveter, Solveig A. Skaara, Marit Bjørnevik, Rolf Hugo Hanssen, Andreas Kjernald, Leif S. Jacobsen, Anne Grete Spæren Rørvik, Hilde Augensen, Per Bradley, Ingull Grefslie.
Prøvemedlemmer: Henning M. Poulsen, Einar Christian Drange, Christina Thaarup.
Lokalpastorer: Tore Markman, Hugo Skar, Sigurd Erik Heiervang.
Diakoner i full forening: Tove Odland, Torhild Ruud, Liv Berit Carlsen, Bjørg Helene R. Granum, Olav Øgreid, Kari S. Hay, Marit Kristine Danielsen, Anne-Linda Bratsberg Thorsen.

Menighetsdelegater: Arendal: Rune Nese. Bergen Centralkirken: Hildur Kleppe, Karen Kristine Rasmussen. Bergen Fyllingsdalen: Øistein Fotland. Bodø: Inger-Johanne Melchiorsen. Drammen: Svein Winge. Egersund: Kirsten T. Drange. Elverum: Marit Hjorth Høivik. Finnsnes: Britt-Eva Elvejord Jakobsen. Flekkefjord: Arve Misund, Einar Sand. Fredrikstad: Knut Olav Seland. Halden: Jan Erik Norheim. Hamar: Lise Østby. Hammerfest: Arne Helge Hansen. Harstad/Narvik: Anne Hammerstrøm. Horten: Elisabeth Lauvstad. Hvittingfoss: Anne Lindsholm. Hønefoss: Lisa Nielsen. Kjølberg: Marte Oden Hval, Ole Jacob Pettersen. Kongsberg: Egil Westad. Kongsvinger: Ragnhild Johnsen Meldalen. Kragerø og Bamble: Håkon Nordal. Kristiansand: Vidar Skaara. Larvik: Karl Kristian Markman, Marit Synnøve Pedersen. Lillestrøm: Lynn Frelight. Molde: Kari Westad Hauge. Moss: Lena Skjelstadaune. Mysen: Mona Trømborg. Oslo Bjølsen: Johanne Michaelsen. Oslo Centralkirken: Bjørn Sivert Broback, Jan Magne Linnsund, Ane-Marte Mortensen. Oslo Grünerløkka: May-Brit Bastiansen. Oslo, International Methodist Church Oslo: Victor Kwasi Sekyere. Porsgrunn: Ole Geir Pedersen. Sandnes: Kari Elise Handeland. Sarpsborg: Gerd Helene Røsok. Skien: Eystein M. Andersen. Skånland: Ommund Rolfsen. Stavanger: Marit Dahl Torgersen, Randi Sunde Thorsen. Tistedal: Aud-Marie Demma Lillås. Tromsø: Ernest Nzirema. Trondheim: Ruth Anne Eikemo Larsen. Øståsen: Anne-Kari Wendel Øgreid.

Andre lege delegater:
Leder av Hovedstyret: Per-Endre Bjørnevik
Andre leke medlemmer av Hovedstyret: Ingerid Hoggen, Anne Karin Rolfsen.
Misjonsrådet: Aart Huurnink.
Kvinneforbundet: Tove Synnøve Tveit.
Barne- og ungdomsforbundet: Audun Westad, Christel Otterlei Bjerkeseth.
Speiderkorpset: Frank Botnevik.
Ungdomsdelegater: Hege Bergjord, Maia Blomhoff Holm, Morgan Buckholm Pettersen, Irene Lohne Westad.
Medlem av Tjenesterådet: Knut Lindhom, Marit Nordby.
Metodistkirkens Teologiske Seminar: Reidun Larsen.
Stiftelsen Betanien Oslo: Anders Isnes.
Stiftelsen Betanien Bergen: Knut Rasmussen, Christian Hysing-Dahl.
Stiftelsen Metodistkirkens alders og sykehjem: Liv Berit Pilskog
Soltun Folkehøgskole: Paul Dahlø, Marit Elisabeth Hetmann.
Statistisk sekretær: Ragnar Falch.
Hovedkontorets leder: Johanna Lundereng

Andre med sete uten stemmerett i Årskonferansen:
Den norske kirke: Biskop Atle Sommerfeldt, fra Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke Ingvild Osberg.
Generalsekretær i Det Norske Baptistsamfunn Terje Aadne.

Følgende ble innvilget talerett i Årskonferansen:
Fra sekretariatet: Jo Lyshoel.
Redaktør av Brobyggeren og kirkens hjemmeside: Karl Anders Ellingsen.
Fra Stiftelsen Betanien Oslo: Susanne Kralik.
Forslagstillere innvilges rett til å presentere sitt/sine innsendte forslag.

Årskonferansens sammensetning, Pastorale og diakonale medlemmer
I full forening                    60
Prøvemedlemmer                  3
Andre pastorer                   3
Totalt pastorale og diakonale medl.        66

Leke medlemmer    
Menighetsdelegater    48
Andre delegater    23
Totalt leke delegater i konferansen     71
Totalt stemmeberettigede    137

Sak 6 og 7. Hilsener og Presentasjon av gjester.
Ordfører Thor Edquist hilste konferansen. Generalsekretær i Det Norske Baptistsamfunn Terje Aadne og generalsekretær i Norges Kristne Råd Knut Refsdal hilste konferansen.
Hovedkontorets leder Johanna Lundereng ble presentert.

Sak 8. Valg av bestillingsmenn
8.1. Valg av ordstyrer og varaordstyrere
Biskop Christian Alsted ble valgt til ordstyrer. Per-Endre Bjørnevik og Øyvind Helliesen ble valgt til varaordstyrere.

Justeringer/vakanser:
33. Årskonferansens desisjonskomite
Inger Johanne Melchiorsen (for Kristian Ramsrud).

36.    Årskonferansens Justeringskomité
Jusetringskomite: Håkon Nordal (for Hilde Kristin Hannestad Tveter).

Valg av tellekorps:
Tellekorps 1:
Anne Berthling, Hilde Sanden-Bjønnes, Olav Øgreid, Håkon Nordal, Anne Hammerstrøm, Morgan Buckholm Pettersen.

Tellekorps 2:
Solveig Skaara, Ola Westad, Kari Hay, May-Brit Bastiansen, Marte Oden Hval, Randi Sunde Thorsen.

Tellekorps 3:
Vidar Sten Bjerkseth, Idar Halvorsen, Anne-Linda Bratsberg Thorsen, Marit Dahl Torgersen, Frank Botnevik, Jan Magne Linnsund.

Tellekorps 4:
Christina Thaarup, Frøydis Grinna, Einar Christian Drange, Arve Misund, Arne Helge Hansen, Britt-Eva Elvejord Jakobsen.


Sak 9.a. Landslegleders rapport
Rapporten ble framlagt sammen med tilsynsmennenes rapport.

Sak 9.b. Tilsynsmennenes rapport
Rapporten var utsendt i forkant av konferansen.
Biskop, tilsynsmennene og konferanseleglederen ble intervjuet av journalist Bjørn Olav Hammerstad.
Han tok også fram delegatene: Leder av MBU, Audun Westad fikk også et spørsmål om ungdom i kirken.
Nestleder i hovedstyret Ingerid Hoggen fikk spørsmål om få gudstjenestedeltakere.
Prest i Drammen, Anne Grete Spæren Rørvik fikk spørsmål om religionsdialog.
Kvinneforbundets leder Tove Synnøve Tveit fikk spørsmål om kvinners plass i kirken.
Hovedkontorets leder Johanna Lundereng fikk spørsmål om fornyelse i kirken.
Det ble også åpnet for spørsmål fra salen, noe tre delegater benyttet seg av.

Det ble satt av tid til gruppesamtaler, med skriftlig tilbakemelding til Hovedstyret. Gruppene valgte blant seks spørsmål:

1.    Når dere ser på de 4 fokus områdene hva inspirerer dere mest. Hva kunne dere tenke dere var annerledes?
2.    Har dere andre forslag til fokusområde 1 og 2, enn vårt forslag om at hver menighet skal ha sitt eget bevisste lokale arbeid med mennesker i nød innen 2017?
3.    Hvordan mener dere at vi kan styrke lederutdanningen både på lokalt og regionalt nivå?
4.    Angående nye trosfellesskap. Hvordan skaper du kontakt, viser gjestfrihet og skaper vennskap utenfor kirkens rammer?
5.    Hva tenker dere om verdiene og kjennetegnene vi har satt opp:
Kristussenteret, ansvarlige og kvalitetsbevisste, samarbeidende og teamorienterte, ærlige og troverdige, ydmyke og lyttende, radikal gjestfrihet, levende og relevante gudstjenester, målrettet trosopplæring, modig misjon og tjeneste, generøsitet.
6.    Er det andre ting dere ønsker å løfte frem fra rapporten?

17 personer gav respons til hele konferansen, 9 menn og 8 kvinner, av dem var 11 pastorale og 6 legfolk.

Rapportene mottatt og lagt til protokollen.

Sak 22 Innkomne forslag til Årskonferansen
1. Fra Ole Einar Andersen: Valg av delegater til Generalkonferansen 2016:
"Etter første stemmerunde skal kandidatene med flest stemmer, overfor årskonferansen 2015 i plenum, klargjøre sitt syn på aktuelle teologiske og kirkepolitiske spørsmål innen The United Methodist Church og begrunne hvorfor akkurat de bør representere oss på GK2016.
Årskonferansens medlemmer skal, ved behov også mellom stemmerundene, ha anledning til å stille kandiatene oppfølgende/klargjørende spørsmål."

FORSLAGET FALT.

Sak 24 Eventuelt
I Gudstjenesten ble det nevnt at Metodistkirkens Årskonferanse vil sende en hilsen til menigheten Emanuel African Methodist Episcopal Church i Charleston, der 9 mennesker ble drept i går kveld.

I forbindelse med tilsynsmennenes rapport foreslo representant fra Metodistkirken på Bjølsen et oversendelsesforslag til Hovedstyret: Hovedstyret bes om å komme tilbake på neste årskonferanse med et endret/alternativt forslag til stillingsbetegnelsen «tilsynsmann».

 

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone