En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Norges Kristne Råd vil ha grønt fokus

Norges Kristne Råd vil ha grønt fokus

02.11.2012
Styret i Norges Kristne Råd oppfordrer medlemssamfunnene til deltakelse i Klimavalg 2013 og økt fokus på grønne menigheter.
Norges Kristne Råd vil ha grønt fokusMetodistkirken vil være en grønn kirke. Nå ber Norges Kristne råd om et enda sterkere fokus på grønne kirke. Illustrasjonsfoto.

På styremøtet i Norges Kristne Råd onsdag 26. september ble det informert om arbeidet som gjøres i det felleskirkelige Skaperverk og Bærekraft-prosjektet. I etterkant av dette oppfordret styret medlemssamfunnene til å bli med på kampanjen Klimavalg 2013, og å arbeide for grønne menigheter i sine sammenhenger.

Klimavalg 2013
Etter initiativ fra Besteforeldreaksjonen har 34 ulike organisasjoner samlet seg i en kampanje for å få klimasaken høyt opp på dagsorden ved stortingsvalget 2013. Alliansen består av fagorganisasjoner som Tekna og YS, kirkelige - og misjonsorganisasjoner, barne- og ungdoms-organisasjoner, kvinneorganisasjoner og vitenskaplige foreningerer, i tillegg til de fleste av miljøorganisasjonene. Nylig sluttet også NORME seg til kampanjen. På nettverksmøte med Skaperverk og Bærekraft i september var det stor enighet om at kirkelige institusjoner sammen med fagbevegelsen må være tilstede for å skape reelle endringer på klimapolitikken. Les mer om Klimavalg 2013 her.

Grønne menigheter
En grønn menighet vil omsette det globale miljø- og rettferdsengasjementet til konkrete tiltak i sin menighet og sitt lokalsamfunn. Å være grønn menighet er en prosess som griper inn i alle deler av menighetens virksomhet. Prosessen bør forankres i stab, råd og blant de frivillige. Grønn menighet er et tverrkirkelig konsept og flere av NKRs medlemssamfunn har grønne menigheter. Det er en stor fordel å knytte menigheten til det økumeniske kirkelige nettverk for miljø, forbruk og rettferd. Les mer om Grønne menigheter på www.grønnkirke.no.

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone