En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Følelsesladet avskjed med Metodistkirken i Sverige

Følelsesladet avskjed med Metodistkirken i Sverige

20.10.2012
31. desember 2012 oppløses Metodistkirken i Sverige. En samlet Sentralkonferanse tok en følelsesladet avskjed med den svenske delegasjonen.
Følelsesladet avskjed med Metodistkirken i SverigeOppløsningen av Metodistkirken i Sverige ble vedtatt uten stemmer imot.

Oppløsning
I dag ble det på Sentralkonferansen i Kaunas, Litauen satt en sluttstrek for en over hundreårig felles historie med metodistene i Sverige. Datoen for oppløsningen av den svenske delen av vårt kirkesamfunn er satt til årets siste dag.

Nytt kirkesamfunn
Bakgrunnen for oppløsningen er dannelsen av det nye kirkesamfunnet "Gemensam fremtid" som Metodistkirken, Svenska Baptistsamfundet og Svenska Missionskyrkan sammen danner.

Feiring med bismak
Fredag kveld var det en feiring av metodismen i Sverige, ledet av den svenske delegasjonen. Det ble nok en litt mollstemt anledning der feiringen hadde et sterkt innslag av sorg.

Uttrykk for sorg
Denne sorgen kom også til uttrykk i forhandlingene på lørdagen. Flere delegater ga uttrykk for de følelsene de bar på, og det savnet som de vil føle uten våre svenske søsken i blant oss. Samtidig ga alle uttrykk for forbønn og et sterkt ønske om at den nye kirken vil styrke Kristi kirke i Sverige.

Etter lunsj ble det endelige vedtaket om en dato for oppløsningen vedtatt. Det var ingen som stemte imot.

Som venner som flytter
Biskop Christian Alsted kalte frem hele den svenske delegasjonen foran podiet. Her satte han ord på de følelsene han hadde for den prosessen som svenskene har vært igjennom i så mange år.

Alsted fortalte om et vennepar som flyttet langt vekk til en annen del av landet. De hadde hatt et langvarig vennskap, der de delte gleder og sorger sammen. De visste at flyttingen ville forandre deres vennskap, og at den kontakten de var vant til ville bli brutt.
Flyttingen var nødvendig for deres vennefamilie, men det ville avslutte noe som de to familiene hadde hatt sammen.
Deres venner ville få nye venner som kom til å fylle den rollen de hadde hatt. Skulle de forbli venner, ville det kreve en bevisst innsats fra begge parter.

Slik er det delvis også for oss, sa biskopen. Vårt forhold vil nå forandre seg. Skal vi holde kontakten må det komme ut fra et sterkt ønske fra begge parter.

Ønske om alt godt
Metodistkirken ønsker våre svenske søsken alt godt. Vi vil savne det tette båndet vi har hatt, men er fylt av håp om at den nye kirken vil bli til velsignelse for både medlemmer og for Sverige som helhet.

Forbønn og velsignelse
Avskjeden med svenskene ble avsluttet med at biskopen inviterte de som ønsket det til å be for delegatene og den nye kirken. Deretter lyste Alsted velsignelsen over svenskene mens konferansen stod i bønn.

Det var en opplevelse i konferansen av at de var vitner til et historisk øyeblikk. Mange av delegatene felte en tåre og bønnestunden var en sterk opplevelse for alle.

Du kan se flere bilder på kirkens facebookside.

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone