En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Biskopskandidatene presenterte seg

Biskopskandidatene presenterte seg

18.10.2012
Det er tre kandidater til å etterfølge Hans Växby som biskop i Eurasia. Torsdag ettermiddag presenterte de seg for konferansen.
Biskopskandidatene presenterte segDe tre kandidatene i valget av biskop for Metodistkirken i Eurasia fikk presentere seg på torsdagen i Sentralkonferansen. Fra venstre: Eduard Khegai, Lydia P. Istomina og Sergei Nikolaev.

Biskopskandidatene presenterte seg Biskopsvalget er et høydepunkt på Sentralkonferansen. I valget har delegatene fra begge biskopsområdene stemmerett. Samtidig er det få delegater fra Nord-Europa som kjenner kandidatene fra Eurasia. Derfor er det en kort CV i sakspapirene. I dagens presentasjon fikk hver kandidat holde et innlegg der de snakket om seg selv og sine visjoner for kirken. Deretter ble alle intervjuet hver for seg i plenum. Det er også mange som har benyttet muligheten til å snakke med kandidatene for å få et inntrykk av dem.

De tre kandidatene er Lydia P. Istomina, Sergei Nikolaev og Eduard Khegai.

Lydia P. Istomina
Lydia er 56 år og er bosatt i USA der hun tjenestegjør som pastor i Metodistkirken. Hun er russisk og vokste opp i Russland. Er gift med en amerikaner og flyttet til USA der hun utdannet seg til prest i Metodistkirken. Hun har bred erfaring både som frivillig og prest i USA. Hun brenner blant annet for arbeidet blant migranter. Hun betegner seg som utålmodig og føler seg trygg i rollen som taler/underviser. Hun er nominert av fire metodistkvinner i Moskva.

Eduard Khegai
Eduard er 42 år og er bosatt i Moskva der han er ansatt som assistent for biskop Hans Växby. Han er den av de tre som har flest nomineringer med seg. Eduard brenner for treningen av nye ledere og kristne. Han mener Metodistkirken i Eurasia har et stort behov for flere gode ledere, og at de kjemper mot en ukultur fra kommunisttiden. Det er vanskelig å få folk til å ta initiativ og ansvar. Det er lett for dem å bli passive og vente på direktiver fra overordnede.

Sergei Nikolaev
Sergei er 40 år og er rektor ved vårt teologiske seminar i Moskva. Han har vært pastor i Metodistkirken siden 2001. Han fullførte en doktorgrad i teologi ved Southern Methodist University i Dallas, USA i 2007. Han mener det er en stor utfordring å få en klarere forståelse av hva det vil si å være en russisk metodist. Mange russere oppfatter metodismen som noe amerikansk. Det er derfor viktig å definere kirken i en russisk kulturell kontekst. Han trekker frem familien sin som sin sterkeste side. De har støttet han i tjenesten. Han tror også at hans utdannelse vil hjelpe han. Han sier han noen ganger kan være for rask til å skylde på andre. Dette er noe han har fått hjelp av biskop Växby til å takle bedre. Som sitt fineste øyeblikk, trekker han frem barna sine.

Valg fredag
Valget finner sted fredag kl. 10.00. Be for at delegatene hører Guds røst når de stemmer. Dette valget vil få STOR betydning for våre søsken i Eurasia.

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone