En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Sang, musikk og kreativitet i trosopplæringen

Sang, musikk og kreativitet i trosopplæringen

15.11.2012
Det første inspirasjonsseminaret for de som formidler tro til barn og ungdom ble en stor suksess. Nå er det klart for et nytt seminar lørdag 2. februar 2013.
Sang, musikk og kreativitet i trosopplæringen

Som en konsekvens av at metodistkirken har fått sin egen trosopplæringsplan, ”Tro som bærer” tilbyr kirken flere inspirasjonsseminarer.

 

Spennende start

Det første ble avholdt i oktober og samlet rundt 20 deltagere. Foruten å presentere selve  
planen nærmere, var det undervisning om skaperverk og bærekraft og hvorfor dette er et sentralt anliggende for kirken og trosopplæringen. Kontekstuell bibellesning for ungdom, ressurser fra IKO og Kirkens nødhjelp til bruk i trosopplæringen ble også presentert samtidig som det ble gitt rom for samtale.

 

Nytt seminar

Lørdag 2. februar inviteres du til et nytt trosopplæringsseminar, der sang, musikk og kreativitet i trosopplæringen står i sentrum. Seminarene finner sted ved Betanien/hovedkontoret i Akersbakken, Oslo. Mulighet for overnatting etter først til mølla prinsippet. Etter hvert vil det også tilbys regionale trosopplæringsseminarer.

 

Påmeldinger allerede

Allerede før programmet for dagen er klart, strømmer det inn med påmeldinger, noe som viser at en dekker et behov. Vi anbefaler at menighetene sender minst to deltagere hver, da det er lettere å dra seg nytte av et seminar når flere har opplevd det samme.

På nettsiden www.metodistkirken.no/tro finner du flere trosopplæringsopplegg, informasjon og brosjyren.

For mer informasjon og påmelding, kontakt undertegnede.
Vigdis-Merete Rønning

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone