En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Fokus på forsamlingssang

Fokus på forsamlingssang

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
20.08.2015
Er du engasjert i menighetens fellessang? Ønsker du at sangen skal bli enda viktigere for menigheten din? Følg med: 16. til 17. oktober er det seminar i Centralkirken i Oslo rundt emnet sang i forsamlingen.
Fokus på forsamlingssang

INVITASJON TIL «FOKUS PÅ FORSAMLINGSSANG"


Er du organist, pianist eller en av de mange andre som har et medansvar for forsamlingssangen i Metodistkirkens menigheter?

 

Da inviterer vi deg til et seminar som avholdes i Centralkirken Oslo fredag 16. og lørdag 17. oktober.

 

Metodister har alltid vært et syngende folk. Det har vært ett av våre særpreg. Vi har sunget fra Salmeboken og Sions Harpe og siden 1987 den «nye» salmeboken som nå faktisk er den eldste i kirkenorge. Flere av tekstene i denne fungerer kanskje mindre bra i vår tid fordi språkdrakten virker gammelmodig. Da «Salmer 97» kom ut, ble det hentet nytt materiell derfra, og utgivelsen av «Syng Håp» ga oss en del nye sanger. Da  DnK i fjor utga den nye Salmeboken, åpnet det seg tilgang til mange nye salmer og også gamle salmer med forbedret språkdrakt.

MNA (tidligere DER), er ett av fagutvalgene under kirkens hovedstyre, og har som ett av sine fokusområder å bidra til å fornye og fremme sang og musikk i kirken. Opp gjennom årene er det tatt mange ulike initiativ på dette området, både lokalt og nasjonalt. Det er nå i gang sangfester/seminar i flere menigheter gjennom ekteparet Waldron til stor inspirasjon for alle som er med. MNA ønsker nå å fokusere på  forsamlingssangen i menighetene, og har  derfor utfordret oss tre undertegnere av denne henvendelsen til å forsøke å samle alle som har et ansvar/medansvar for for dette i Metodistkirken.

Vi vil derfor invitere til et seminar/workshop der vi kan tenke oss at følgende vil stå på agenda:

    Hva betyr forsamlingssangen i vår tradisjon?
    Vi vil bruke mye tid på å synge gamle og nye salmer
    Hvor finner vi aktuelle salmer?
    Hvilke hensyn er viktige å tenke på når man velger salmer til gudstjenesten?
    Hva slags nettverk kan være til nytte for forsamlingssangen?

I etterkant av en slik samling ser vi for oss at det etableres et nettverk for organister/forsamlingssangledere der vi kan utveksle salmer og sanger, noter og ideer som kan være med og løfte fellessangen og ha nettverkssamlinger en gang i mellom.

Med ønske om Guds velsignelse over din tjeneste i kirken.

 

Tidspunkt - Varighet

Vi starter fredag 16. oktober kl 1800 med et måltid og avslutter kl 2200.
Lørdag jobber vi fra kl 1000 til kl 1400.

Kostnader

Selve seminaret og kostnader til servering på seminaret dekkes av MNA (Metodistkirkens nasjonale arbeid).
Reis og opphold må dekkes av deltaker/deltakerens menighet.
For dem som må overnatte på hotell anbefaler vi: Smarthotel, Oslo, St. Olavsgt 26, (tlf 23024612)

Materiell

Vi ber dere ta med ny norsk salmebok. Den kan kjøpes i forskjellige utgaver fra kr 198.
Eventuelt kan menigheten kjøpe inn et eksemplar som dere kan låne. Avtal med din prest. Det vil uansett menigheten ha nytte av.
For øvrig vil materiell bli utdelt.

Påmelding

Vi ber om at påmelding med deltakerens navn og menighet sendes til Olav Øgreid innen 1. september.

 


Olav Øgreid, koordinator for arbeidsgruppen.        Kåre Øgreid, musikkmedarbeider i Centralkirken, Oslo        Harald Jacob Holtet, organist i Centralkirken, Bergen

 

Lignende artikler
Kirke i en ny tid
2019-02-19
Nye tanker om å være kirke i vår tid. Les mer
Bli med på webinar mandag 18. mai! Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone