En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Hjelp flyktningene nå!

Hjelp flyktningene nå!

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
29.08.2015
Metodistkirken oppfordrer alle metodister til å støtte arbeidet til Kirkens Nødhjelp. Mennesker lider og trenger hjelp nå!
Hjelp flyktningene nå!Hjelp Kirkens Nødhjelp til å hjelpe flyktningene i Europa.

 

Metodistkirken i Norge, ved Metodistkirkens Misjonsselskap, gir Kirkens Nødhjelp sin fulle støtte og oppfordrer enkeltmetodister til å gi direkte, og menighetene til å ta opp offer til arbeidet for flyktningene i Sør-Europa. I årskonferansen ble det vedtatt en sterk uttalelse der Norge blir oppfordret til å gjøre så mye som mulig for flyktningene. Kirkens ledelse anbefaler arbeidet til Kirkens Nødhjelp som en god måte å bidra konkret til dette formålet.

 

Her er nødropet fra Kirkens Nødhjelp:

 

Offerappell

Kirkens Nødhjelp har startet en respons på flyktningkrisen i Europa og landene rundt og går inn i samarbeid med sine europeiske søsterorganisasjoner for å styrke dem i det krevende arbeidet de står i.  
Behovene er enorme og akutte. Tusener av mennesker er på desperat flukt fra krig og nød. Flyktningene har akutt behov for blant annet mat, vann, tepper og telt. Kirkens Nødhjelps europeiske partnere melder om stadig større behov, og organisasjonen har i første omgang bevilget 2 millioner kroner som skal styrke innsatsen der behovene er størst. De forbereder også sending av mannskap fra beredskapsgruppen til de hardt prøvede områdene.

Nødhjelpsarbeid i Europa er ikke noe nytt for Kirkens Nødhjelp. Organisasjonen ble grunnlagt i forbindelse med hjelp til et Tyskland som lå i ruiner etter den andre verdenskrig.
Kirkens Nødhjelp formaner de nordiske og europeiske landene til å gå sammen om å gjøre hva de kan for tusener i nød. For mennesker i nød skal ha hjelp.

De oppfordrer menighetene i Norge til å be for de fortvilte menneskene på flukt, og for de som står midt i arbeidet med å trygge og hjelpe dem i nøden. Kirkens Nødhjelp er takknemlige for en ekstra ofring til nødhjelpsoperasjonene i Europa og landene rundt.

Offeret går til Kirkens Nødhjelps arbeid blant flyktninger som er på flukt i Europa og landene rundt. Takk for at du bidrar.

 


Forbønn for mennesker på flukt i Europa og landene rundt

 

Gud, vi roper til deg i vår nød!

Vi ber for de mange som er på flukt i Europa og landene rundt - på flukt fra krig og krise.

Vær nær hos våre søstre og brødre som er rammet av krigshandlinger, som bor i flyktningeleirer og leter etter håp for fremtiden.

Beskytt de sårbare, gi utholdenhet og styrke til de som har mistet sine nærmeste eller sitt hjem.

Gi håp hvor fortvilelsen er sterkest, mot til å gå videre og tørre å holde fast i troen på en fremtid, styrke til ikke å gi opp.

Vi ber for Kirkens Nødhjelp og deres søsterorganisasjoner som står midt i katastrofearbeidet. Vær nær alle dem som bidrar til at mennesker blir sett og får mat og vann og beskyttelse, og som jobber under vanskelige forhold.
 
Hjelp oss å dele våre ressurser, til å forplikte oss til kjærlighet og medfølelse, og til å gjenkjenne Guds ansikt hos hvert eneste menneske som lider.

Amen

 

 

 

Lignende artikler
Det er kommet uttalelser om krisen fra polske metodister og Det Europeiske Metodistrådet. Les mer
Hvert år er mange metodister med som bøssebærere og givere. I år må vi gjøre ting anderledes. Les mer
Nasim, som er medlem av Metodistkirken på Lillestrøm, blir ikke trodd av UNE og står i fare for å bli kastet ut til Iran. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone