En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Stortingsprest Sjur E. Isaksen i Øståsen kirke

Stortingsprest Sjur E. Isaksen i Øståsen kirke

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
15.09.2015
”Kunsten å leve”–kveldene fortsetter i Øståsen kirke.
Stortingsprest Sjur E. Isaksen i Øståsen kirkeMetodistkirken Øståsen.

Onsdag 16. september kl 19.30 kommer konstituert praktikumsrektor ved Menighetsfakultetet og stortingsprest Sjur E. Isaksen til menigheten vår på Kolbotn utenfor Oslo. Temaet for kvelden er:  Stortingsprest Sjur E. Isaksen i Øståsen kirkeSjur E. Isaksen"Hva vil det si å være seg selv?" Under dette tema vil han snakke om autentisitet, gjerne belyst ut fra egne erfaringer fra oppvekst på Kolbotn, prestetjeneste, blant annet på Værøy og i Stortinget, og som leder av presteutdanningen ved Menighetsfakultetet.
Isaksen peker på to ting som er viktig med prestetjenesten. Det ene er formidling. Det andre er samtaler. Disse to sidene av prestegjerningen er det han har jobbet mest med og som han liker best.

Musikkinnslaget denne kvelden sørger Vokalmix for. En velklingende jentegruppe fra Langhus ledet av Elisabeth Andersen. Kvelden ledes av Øståsen kirkes prest Christina Thaarup.

 

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone