En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Misjonspartnere samlet om kunnskap

Misjonspartnere samlet om kunnskap

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
16.09.2015
Denne uken er ledelsen i prosjektene våre og i vårt misjonsselskap samlet til kompetanseseminar på Gran i Hadeland.
Misjonspartnere samlet om kunnskapLederskapet i Partnership in Development er samlet til samtaler og undervisning på Gran i Hadeland denne uken.

Med programmet «Partnership in Development» har vårt misjonsarbeid tatt store steg fremover. Snart har hver eneste menighet sitt eget prosjekt og sin egen partner, under ledelsen og veiledningen til misjonsselskapet. Begeistringen i Liberia, Sierra Leona og Zimbabwe for denne måten å samarbeide på er stor. Samtidig fortsetter programmet å videreutvikles, både i innhold og i omfang.
En viktig del av utviklingen i prosjektet er deling av erfaring og å utvikle kompetansen både hos vårt misjonsselskap og hos partnerne våre. Kompetanseseminarene er det store samlingspunktet der alle partnerne kommer sammen. Hvor seminarene har vært holdt har variert, men i disse dagene er vi samlet på Gran i Hadeland.


Fra Norge møter de ansatte i misjonsselskapet og Aart Huurnink og Roar Fotland fra styret. Fra partnerne våre er det prosjektlederne og koordinatorene som møter.

Da Brobyggeren er på besøk er det korrupsjon som er dagens tema. Margrethe Lia fra Wycliffe leder en hel dag der dette utfordrende temaet står på dagsorden. Opplegget er utarbeidet av Wycliffe i samarbeid med Digni og tilbys til alle organisasjonene. Gjennom deling av egne og andres erfaringer i Norge og i samarbeidslandene, ser vi at dette er daglige utfordringer for flere. Det er mange og vanskelige dilemmaer som en møter. Kan kirken være en motkraft i samfunn der det å betale for tjenester er en del av dagliglivet for vanlige mennesker?

Margrethe Lia sier at dette er et viktig og engasjerende emne. Hun er godt fornøyd med den aktive deltakelsen som alle viser denne dagen.
- Dette er en virkelighet som vi alle lever i og som vi trenger bevissthet og kunnskap om. Det er ikke enkelt, men vi kan utvikle gode retningslinjer og systemer som hjelper oss, sier Margrethe.

I flere av landene skjer det tiltak på statlig nivå for å bekjempe korrupsjonen. Det er stor oppmerksomhet om korrupsjon og hva det gjør med samfunnet. Det gjør det enda viktigere at vi har en god strategi mot korrupsjon.

Hvordan en utvikler systemer som beskytter mot korrupsjon er en viktig del av samtalene. Gråsonene er mange og det er lett å rasjonalisere handlinger som er akseptert i den lokale kulturen og som det er vanskelig å unngå.

Et nøkkelord er åpenhet (transparency). Alle utbetalinger, kontant eller gjenstander, må skje i åpenhet ovenfor overordnede og samarbeidspartnere.
NORAD har nulltoleranse for korrupsjon og det er viktig at alle tilfeller blir rapportert, selv om det kan få store konsekvenser for programmet.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Misjonspartnere samlet om kunnskapMargrethe Lia fra Wycliffe, misjonsselskapets styreleder Aart Huurnink og leder for misjons- og utviklingsarbeidet i Sierra Leone Dr. Victor Massaquoi er noen av deltakerne på kompetanseseminaret.

 


 Dr. Victor Massaquoi er leder for misjons- og utviklingsarbeidet i Sierra Leone og aktivt med på seminaret.
- Det har vært et fantastisk, inspirerende og lærerikt seminar så langt. Det å møtes på denne måten gir oss en mulighet til å dele erfaringer på tvers av ulike kulturer. Jeg har opplevd dette som svært nyttig, særlig temaet korrupsjon har vært godt. Jeg merker at det er til hjelp å snakke om kulturelle ulikheter og finne forståelse i kulturelle misforståelser, sier Victor.

Misjonsrådets leder Aart Huurnink deltar på seminardagene og er svært fornøyd så langt.
- Det er et veldig bra seminar. Vi har mange og gode diskusjoner. Samtalene om situasjoner i gråsonene bringer oss nærmere hverandre.
I går samtalte vi om vår kirkes forslag til strategidokument for vårt arbeid som misjonsorganisasjon. Dokumentet ble godt mottatt, livlig debattert og videreutviklet i fellesskap. Vi ser at det er særlig er vektleggingen av likeverdighet og delt ansvarlighet som engasjerer.
I dag er det korrupsjon som står på dagorden. Vi har et behov for åpenhet og gode strukturer i alt arbeidet vårt. Jeg synes vi har det i Partnership in Development. I noen av de andre prosjektene er det mer som er bygd på tillitt. Der må vi nok bli tydeligere for å beskytte alle som er involvert, sier Aart.

- Hvor viktig er det å samles på denne måten?
- Det er veldig viktig å samles slik. Noen av oss har mye kontakt, andre mindre. Seminaret er en god anledning til å bli kjent. Vi møter ulike måter å argumentere på i en trygg situasjon. Det vil hjelpe oss når vi samarbeider i hverdagen og legger planer sammen for prosjektene. Det er i det hele tatt en veldig viktig form for relasjonsbygging som kun kan skje ansikt til ansikt.

- Hva skal dere arbeide med videre?
- I morgen skal vi arbeide for å fullføre en treningsmanual for Partnership in Development. Manualen vil være omfattende og beskrive tydelig prosedyrer og mål på alle nivåer i prosjektet. Den vil også være til hjelp og et utgangspunkt når vi evaluerer prosjektet underveis. Denne evalueringen utvikler vi i samarbeid med metodistuniversitetet i Monrovia, vårt regionale senter og Diakonhjemmet i Oslo, avslutter Aart.

Vennskapsfest
Lørdag 19. september kl. 16.00 er det vennskapsfest i Centralkirken i Oslo. Da blir det mulighet til å møte alle gjestene våre. På søndag reiser de ut til en rekke menigheter for å delta på gudstjenester.

Misjonspartnere samlet om kunnskapKompetanseseminaret samler ledere fra Zimbabwe, Liberia, Sierra Leone og Norge på Gran i Hadeland.

 

 

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone