En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Hyrdebrev om flyktningkrisen

Hyrdebrev om flyktningkrisen

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
17.09.2015
Biskop Christian Alsted har sendt ut et hyrdebrev til alle metodistmenigheter fra det Europeiske Metodistrådet. Brevet vil bli lest i alle menighetene søndag 20. september 2015.
Hyrdebrev om flyktningkrisenMennesker har migrert og flyktet til alle tider. Nå krever situasjonen vår innsats.

 

Kjære søstre og brødre!

Det Europeiske Metodistrådet har vært samlet til møte i Bulgaria, nær grensen til Romania. Som representanter for Metodistkirker fra hele Europa, har mange av våre samtaler handlet om migrasjon. Vi ser i disse dager flere hundre tusen desperate mennesker som krysser grensene inn til Europa, i flukt fra konflikter og forfølgelse, hvor de søker en trygg fremtid for seg selv og sine barn. Vi har bedt sammen og blitt styrket i fellesskapet som metodister. Vi har funnet håp og styrke i historier om metodister som arbeider for å hjelpe migrantene og flyktningene. Ofte er dette små grupper med søstre og brødre som arbeider utrettelig for å oppfylle vår felles forpliktelse til en kristen gjestfrihet og omsorg. Vi takker Gud for deres visjon, mot og fortsatte tjeneste i Jesu navn. Må vi alle bli inspirert av deres eksempel.

Gjennom vårt fornyede fellesskap her i rådet har vi sett våre ulikheter og funnet styrke i vissheten om at vår dypeste identitet er dannet gjennom vårt fellesskap med Kristus. Dette fellesskapet står over vår etnisitet, vår nasjonalitet og er alltid åpent for å ta imot de som er annerledes eller ikke er enige med oss. Gjennom studiet av Bibelen har vi har blitt minnet om at Guds folk ofte har vært på vandring, blitt sett på som fremmede og til tider vært på flukt. Vi har blitt utfordret til å gjenkjenne vår neste, fremfor å frykte den ukjente. Likevel viser våre delte erfaringer at vi alt for lett glemmer Guds bud om å vise kjærlighet når Han uventet gir oss nye naboer.

Som råd erkjenner vi at migrasjon reiser komplekse utfordringer som ikke kan løses med enkle løsninger. Vi strever sammen siden vi er kirker med medlemmer som har et bredt spektrum av politiske og teologiske syn. Vi søker en samtale som hever seg over kjølige debatter om retten til migrasjon. Vi søker en samtale som går inn i reelle utfordringer som er utløst av den krisen som nå eksisterer i vår verdensdel. Gjennom alt dette erkjenner vi vår begrensning og vårt behov for felles innsats.
Det Europeiske Metodistrådet gir de følgende generelle prinsipper som en basis for den fortsatte samtalen og den konkrete hjelpen vi som kirke søker i en samlet og koordinert innsats fra alle metodister.


Vi er kalt til å:
- Fornye vår forståelse og praktisering av plikten til å vise en radikal kristen gjestfrihet ovenfor alle. Å søke og se hvilke konsekvenser det får for oss som menigheter og individer.
- Erkjenne at migrasjon alltid har vært, og alltid vil være, en del av menneskets historie.
- Erkjenne at vi opplever og forstår migrasjon ulikt, ut fra våre ulike kontekster.
- Motstå forfalskede historier, generaliseringer og negative stereotyper. Utfordre dem som spiller på folks frykt.
- Bekrefte vår kristne forpliktelse til å ære Kristus i møte med alle vi møter, uansett deres tro og den rådende politiske situasjonen.
- Oppmuntre og støtte de som våger å åpne sine dører og tilby husrom til de som er i nød.
- Holde høyt vårt løfte om solidaritet med de delene av verden som migrantene og flyktningene kommer fra, og aktivt ta del i arbeidet for en rettferdig fred i hele verden.


Gud kaller oss til å fortsette vår vei igjennom livet i fellesskap. Vi tror Gud kaller oss til å motta med åpne armer de som kommer hit, som våre medvandrere og pilegrimer på den samme vei gjennom livet. Vi forplikter oss til både øyeblikkelig handling og arbeid for å løse de langsiktige utfordringer som migrasjon reiser. Med en samlet røst kaller det Europeiske Metodistrådet alle våre medborgere på tvers av kontinentet til refleksjoner og konkrete handlinger i fellesskap.


Må Kristus velsigne oss alle i vår søken etter trofast å uttrykke Hans kjærlighet og barmhjertighet i liv og tjeneste.


Don Kerr og Christian Alsted
Ledere for det Europeiske Metodistrådet

 

Lignende artikler
Det er kommet uttalelser om krisen fra polske metodister og Det Europeiske Metodistrådet. Les mer
Biskop Alsted skrev en artikkel til siste utgave av Brobyggeren, der kun deler av teksten kom på trykk. Les hele artikkelen om kirkens muligheter og utfordringer her. Les mer
Takk for innsatsen!
2021-10-05

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone