En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>KFUK-KFUM overtar Soltun

KFUK-KFUM overtar Soltun

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
28.09.2015
Fredag 25. september ble det oppnådd enighet om en avtale der Norges KFUK-KFUM overtar Metodistkirkens rolle i stiftelsen Soltun Folkehøgskole.
KFUK-KFUM overtar SoltunSoltun Folkehøgskole ligger vakkert til på Evenskjer i Sør-Troms.

I mer enn 40 år har den selveiende Stiftelsen Soltun Folkehøgskole drevet en visjonær og god folkehøgskole på Evenskjer i Skånland. Med et mål om en langsiktig sikring av skoledriften i tråd med stiftelsens formål og visjon, har styret drevet en prosess som kulminerte med avtalen som det ble oppnådd enighet om sist fredag. Styret har arbeidet i tett dialog med hovedstyret i Metodistkirken, som opprettet stiftelsen og som velger stiftelsens styre.


Til Brobyggeren sier stiftelsens leder Per Endre Bjørnevik at han er godt fornøyd med den avtalen som en har kommet frem til sammen med KFUK-KFUM. KFUK-KFUM overtar SoltunPer Endre Bjørnevik
- For styret i stiftelsen har det vært viktig å sikre en videre drift av skolen som en folkehøgskole på kristen grunn. Gjennom denne avtalen tror jeg vi har noe som er tjenlig for skolen, for Metodistkirken, for KFUK-KFUM og for norsk og utenlandsk ungdom, sier Per Endre Bjørnevik.
- Soltun Folkehøgskole har siden starten i 1974 vært en pioner for å integrere funksjonshemmede ungdommer i skolens hverdag. Det er en arv vi er stolte av. Vi er trygge på at KFUK-KFUM vil ivareta og videreutvikle denne arven samt tilføre nye tilbud i tråd med Norges KFUK-KFUMs satsinger. Jeg er i dag godt fornøyd med resultatet, avsluttet Bjørnevik.
 
Om skolen
Soltun Folkehøgskole er en frilynt folkehøgskole med et kristent verdigrunnlag. Skolen ligger på Evenskjer i Sør-Troms.
Skoledriften startet i 1973 etter initiativ av Ivar B. Larsen fra Tromsø og Tore Meistad, som også var skolens første rektor. Ivar B. Larsen mottok i 1974 Kongens fortjenstmedalje for sin innsats for skolen. Skolens opprinnelige profil var «Integrering mellom funksjonsfriske og funksjonshemmede». På 1990-tallet hadde skolen en jevn nedgang i antall elever. Noe av grunnen var Reform-94 som innebar et større fokus på videregående læring, samt integrering i den videregående skole.
Etter tusenårsskiftet fikk skolen en helt ny profil: «Den internasjonale folkehøgskolen i Nord-Norge med arbeid for fred». Skolens elevtall har de siste årene vært stabile, på rundt 50 på hovedkurset hvert år og rundt 20 elever på kortkurs.

 

Lignende artikler
Onsdag 28. oktober ble det inngått en omfattende avtale mellom KFUK-KFUM og Metodistkirken om Soltun Folkehøgskole. Les mer
Soltun 40 år
2015-04-21
Soltun er 40 år og inviterer alle tidligere ansatte og elever til jubileumsfeiringen 22.-28. juni. Les mer
Bygging av broer mellom mennesker, land, kultur og kirke, er tema for et kurs i Litauen 21. til 25. mai 2015. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone