En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Sorgarbeidet i menigheten

Sorgarbeidet i menigheten

17.12.2012
Jeg har gjort en intervjuundersøkelse for å få innsikt i menigheters sorgarbeid i forbindelse med dødsfall, og spesielt sett på hvordan menigheter støtter og følger opp de sørgende.

Gjennom intervjuer med 4 pastorer og en diakon fra 5 forskjellige menigheter innen Metodistkirken i Norge har jeg samlet kunnskap om hva som erfaringsmessig er godt støtte- og oppfølgingsarbeid. Denne undersøkelsen i tillegg til teori om sorg, diakoni ved sjelesorg og fellesskap samt teori om Metodistkirken, har dannet grunnlaget for å svare på følgende problemstilling: ”Hvordan kan menigheten støtte og følge opp pårørende som er i sorg?” Undersøkelsen har vist at et menighetsfellesskap inneholder ressurser som kan benyttes i sorgoppfølging i tillegg til at menigheten kan gi individuell støtte og oppfølging ved prest/diakon og å tilby likemannsstøtte gjennom sorggrupper. 

-Solfrid Johansen

Relaterte dokumenter

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone