En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Diakoni i Metodistkirken

Diakoni i Metodistkirken

17.12.2012
Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis?

Metodistkirken i Norge laget i 2010 en diakoniplan som ble distribuert til menighetene. Hvor bevisst er menighetene i sine diakonale handlinger og utøvelsen av diakoni overfor barn og unge? Metodistkirkens teologi omhandler mye diakoni. Hvordan er menighetene seg bevisst sitt diakonale ståsted? Marit Kristine Hanssen

 

 

Relaterte dokumenter

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone