En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Dere vet hvilken tid det nå er

Dere vet hvilken tid det nå er

17.12.2012
Hvordan forholder mennesker seg til religiøsitet? Hvordan kan kirkens budskap akutualiseres og oppleves troverdig i vår tid? Har metodistiske betoninger noe særskilt å bidra med i dagens samfunn?

"Dere vet hvilken tid det nå er," sier Paulus i et av sine brev i Bibelen. Avhandlingen tar opp utfordringer som en postmoderne virkelighet stiller oss overfor: Hvordan forholder mennesker seg til religiøsitet? Hvordan kan kirkens budskap akutualiseres og oppleves troverdig i vår tid? Har metodistiske betoninger noe særskilt å bidra med i dagens samfunn? Knut Refsdal

 

Relaterte dokumenter

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone