En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>How can we become more aware of our true self in this Post-modern era?

How can we become more aware of our true self in this Post-modern era?

17.12.2012
Oppgaven handler om Kontemplativ bønn, bønnen uten ord, som var en sentral del av menneskers personlige bønneliv i kirken helt fram til 1600-tallet.

Kontemplativ bønn er å søke Gud bakenfor ordene, la tankene stilne, slik at Gud kan få kommunisere med oss på sine egne premisser, uten at vi skal fortelle ham hva han skal gjøre. Etter hvert forsvant denne type bønn inn i klostrene, mens vanlige folk trodde ikke de kunne praktisere den. Teologien ble et fag på universitetene, bønnelivet fikk mindre plass i forberedelsen til presteyrket enn før. Thomas Keating fant på 1960 -70-tallet i møte med Østens meditasjonstradisjon inspirasjon til å hjelpe dagens travle mennesker til å kunne praktisere kontemplativ bønn gjennom sentrert bønn, Centering Prayer. I dag er denne bønneveien blitt kilde til helhet og indre legedom og større innsikt til å kunne bære Guds kjærlighet ut i verden - for tusenvis av mennesker over hele verden. Denne oppgaven er et studium i hva Centering Prayer er ut fra Thomas Keatings forståelse. Hilde Sanden

 

 

Relaterte dokumenter

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone