En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Transformasjon - en legitim forventning til sjelesorgen?

Transformasjon - en legitim forventning til sjelesorgen?

17.12.2012
En sjelesørgers primære oppgave er å møte mennesker der de er. Det er å lytte til og identifisere seg med deres fortellinger og smerte slik at konfidentene ikke forblir alene i det vonde.

En sjelesørgers primære oppgave er å møte mennesker der de er. Det er å lytte til og identifisere seg med deres fortellinger og smerte slik at konfidentene ikke forblir alene i det vonde. Det er å stille spørsmål som kan bidra til å tydeliggjøre og bearbeide fortellingene slik at de ikke forblir like smertefulle. Samtidig taler mye for at både konfidenter og sjelesørgere håper at møtet dem i mellom vil føre til endring av en vanskelig situasjon for konfidenten, en transformasjon mot noe nytt og bedre. Denne masteravhandlingen, skrevet av Jon-Erik Bråthen, undersøker hvilke argumenter som taler for at konfidenter og sjelesørgere med frimodighet kan håpe på – ja, til og med forvente – at sjelesorgmøtet og sjelesorgprosessen vil føre til endring / transformasjon når livet er smertefullt og vanskelig. Dette gjøres ved at avhandlingen analyserer metodistisk teologi og Charles V. Gerkins sjelesorgkonsepsjon med tanke på å finne begrunnelser for at transformasjon kan forventes og erfares i sjelesorgens rom. Den undersøker også hvordan Gerkin og metodistisk teologi innholdsbestemmer transformasjon i en sjelesorgkontekst.

 

Relaterte dokumenter

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone