En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Lederskapets innflytelse på menighetsplantingsprosjekter i Norge i perioden 1990 til 2000

Lederskapets innflytelse på menighetsplantingsprosjekter i Norge i perioden 1990 til 2000

17.12.2012
Den underliggende hypotesen i avhandlingen er at et godt trent, godt strukturert og velfungerende lederskap er en av de viktigste enkeltfaktorer for å lykkes med menighetsplanting.

Denne doktoravhandlingens oppgave var å undersøke lederskapets betydning i forbindelse med menighetsplantingsprosjekter i Norge, for å bestemme hvordan lederskapet påvirker graden av suksess for den nye menigheten. Leif S. Jacobsen gjennomførte en undersøkelse blant menighetene i Norge utenfor statskirken som ble plantet i perioden 1990 til 2000. Den underliggende hypotesen i avhandlingen er at et godt trent, godt strukturert og velfungerende lederskap er en av de viktigste enkeltfaktorer for å lykkes med menighetsplanting. Gjennom analyse av de innsamlede dataene, ble denne hypotesen dokumentert. Engelsk tekst.

 

Relaterte dokumenter

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone