En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Metodismen i Bergen 1879 - 1914

Metodismen i Bergen 1879 - 1914

17.12.2012
Hvorfor slo metodismen rot i Bergen rundt 1880?

Hvorfor slo metodismen rot i Bergen rundt 1880? Var det et resultat av at noen beslutningsdyktige personer handlet og fikk i gang virksomhet, eller var det fordi det var «noe» i tiden som gjorde at byens befolkning var mottakelige for den nye typen forkynnelse og arbeidsmåter som metodismen representerte? Thor Bernhard Tobiassen har sett nærmere på hvilke faktorer som kan ha medvirket til at vekkelsen kom også til Vestlandets største by.

 

Relaterte dokumenter

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone