En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Charles Wesleys diakonale salmer

Charles Wesleys diakonale salmer

17.12.2012
Metodistkirkens diakonale teologi slik den presenteres gjennom Charles Wesleys salmer.

Olav Øgreid tar utgangspunkt i salmeboken A Collection of Hymns for the Use of The People Called Methodists, utgitt i 1780. Denne inneholdt ca 500 av Charles Wesleys salmer. I tillegg suppleres med salmer fra andre kilder. Masteroppgaven beskriver hvordan og i hvilken grad diakonale tema tas opp i salmene. Diakoni er imidlertid et bredt område. Oppgaven begrenses derfor til tre temaer: Karitativ diakoni (omsorg for de svake, syke, eldre, fattige, fangene m.v.) Internasjonal diakoni (misjon, bistand, ordets utbredelse til alle folkeslag) og Profetisk diakoni (Den som tar ordet i samfunnet til forsvar for de svake, som en protest mot krig og slaveri, som en reaksjon mot urettferdighet og utnytting.) Temaet er også dagsaktuelt. Vi har de svake gruppene også i dag i menigheten, i samfunnet og i verden. På sentralkonferansen ble vi utfordret på å tjene vår Gud i vår samtid, og ikke minst, våre sosiale prinsipper gir retning for vårt arbeid.

 

Relaterte dokumenter

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone