En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>MUA - Metodistkirkens ungdomsarbeid

MUA - Metodistkirkens ungdomsarbeid

17.12.2012
Har “Purpose Driven Youth ministry” noe å tilføre ungdomsarbeid i Metodistkirken?

Målet for avhandlingen til Dag Martin Østevold er å gi en beskrivelse og analyse av “Purpose Driven Youth ministry” - konseptet slik det kommer til uttrykk i arbeidet til Doug Fields, ungdomspastor i Saddleback Community Church. Dette konseptet for et helhetlig ungdomsarbeid har hatt vesentlig innflytelse på tenkningen i mange menigheter i USA og Europa, rundt det å drive ungdomsarbeid, de siste ti årene. Dernest har jeg prøvet å undersøke hvilken strategi og teologi som ligger bak PDYM. Det viktigste spørsmålet er : Har PDYM noe å tilføre ungdomsarbeid i Metodistkirken ? Er prinsippene i PDYM overførbare til norsk kontekst og finnes der likhetstrekk mellom prinsippene bak denne tenkningen sammenlignet med prinsippene for ”Naturlig Kirkevekst?

 

Relaterte dokumenter

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone