En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Les boken "What is Methodist Identity Today?"

Les boken "What is Methodist Identity Today?"

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
19.10.2015
For første gang på mange år er det utgitt en ny bok med metodistisk teologi her i Norden.
Les boken "What is Methodist Identity Today?"Da boken ble presentert i Tallinn under menighetsskolen var seks av bidragsyterne til stede. Fra venstre: Biskop Christian Alsted, Thomas Risager, Katrine Holm (designer), Meeli Tankler, Mark Lewis og Sarah Tiainen.

En helt ny bok om metodistisk teologi er nå utgitt! Forfatterne er metodister fra Norden og Baltikum. Dette er den første boka i en serie som er kalt Nordic Perspectives on Methodism. Neste bok er ventet høsten 2016. Les boken "What is Methodist Identity Today?"What is Methodist Identity Today?

I denne første boka har åtte forfattere i hver sin artikkel svart på spørsmålet Hva er metodistisk identitet i dag? Svarene er ulike. To svarer ved å gå inn i de musikalske tradisjonene i Metodistkirken. To har sett på klassesystemet, eller smågruppene vi gjerne kaller det i dag, og en har sett på hellighetsteologien. To artikler handler om hvordan identitet er format ut hva hvor kirken befinner seg geografisk og samfunnsmessig, en av disse er fra et baltisk perspektiv, et fra et nordisk, og en artikkel handler om nåde og misjon. Alle forfatterne har selv valgt tematikken for sin artikkel.

Forfatterne er biskop Christian Alsted, Meeli Tankler, Mark Lewis, Sarah Tiainen, Peter Svanberg, Andreas Kiernald, Olav Øgreid og Thomas Risager. Kathrine Holm og Rebekka Steinvig
har stått for design, layout og trykk. Hilde Marie Ø. Movafagh er redaktør. Les boken "What is Methodist Identity Today?"Redaktør Hilde Marie Ø. Movafagh introduserer boken under menighetsskolen i Tallinn.

Brobyggeren har spurt redaktør Movafagh om hvorfor de har utgitt denne boken.

- Boken utgis av en gruppe på Sentralkonferansenivå som arbeider med etterutdanning av våre ordinerte. Det er ikke utgitt noe ny metodistteologi på mange år her i Norden. Samtidig er det flere teologer som kan skrive, og som vi trenger å høre. Derfor har vi utgitt denne boken. Vi utfordrer dyktige teologer til å skrive og tilbyr kirken vår nye spennende tanker, erfaringer og ideer. Dette er den første boken i en ny serie. Allerede til helgen samles vi for å begynne arbeidet med neste bok, avslutter Hilde Marie Ø. Movafagh.

 

Vi inviterer alle som er interessert i metodistisk teologi og hva vi som kirke står for i dag, til å kjøpe boka, lese den, og bli med inn i refleksjonene artiklene inviterer til.

 

Boka kan nå bestilles fra Metodistkirkens hovedkontor. Send en epost til olav.helgesen@metodistkirken.no

Boka koster kun kr 100,- pluss porto.

 

 

 

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone