En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>KFUK-KFUM satser på Soltun Folkehøgskole

KFUK-KFUM satser på Soltun Folkehøgskole

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
02.11.2015
Onsdag 28. oktober ble det inngått en omfattende avtale mellom KFUK-KFUM og Metodistkirken om Soltun Folkehøgskole.
KFUK-KFUM satser på Soltun FolkehøgskoleNorges KFUK-KFUM satser på videre drift av Soltun Folkehøgskole.

 

Det var KFUK-KFUMs generalsekretær Øystein Magelssen, hovedstyreleder og leder av stiftelsens styre Per Endre Bjørnevik og daglig leder ved hovedkontoret Johanna Lundereng som undertegnet den fremforhandlede avtalen.


Til KFUK-KFUM sitt nettsted sier generalsekretær Øystein Magelssen:
- Vi vil styrke KFUK-KFUMs stilling i Nord-Norge ved å utvikle nye Soltun Folkehøgskole, og gjennom målrettet ledertrening og ny programutvikling ved skolens kurssenter til beste for vårt barne- og ungdomsarbeid i Nordland, Troms og Finnmark. Vi har også stor tro på vår rekruttering av Rolf Steffensen som vår første rektor ved denne nye KFUK-KFUM skolen i nord.

KFUK-KFUM sier de vil basere innholdet i nye Soltun Folkehøgskole baseres på tre bærebjelker. Nye Soltun skal bli en skole med bred ungdomsappell, også internasjonalt. Skolen skal også benytte nærmiljøets unike plassering i Sàpmi. Nye Soltun skal derfor skape en arena for refleksjon rundt urfolk og tematikk rundt dette. Til sist skal skolen fokusere på global rettferdighet og fred. KFUK-KFUMs tilhørighet til YMCA og YWCA, samt KFUK-KFUM Global vil være viktige ressursbanker for nye Soltun Folkehøgskole.
KFUK-KFUM har rekruttert tidligere ordfører og sogneprest Rolf Steffensen som ny rektor for skolen. Steffensen sier at fremtidige elever må regne med stor reiseaktivitet til store deler av verden. Elevene vil bli utfordret på å reflektere over egne erfaringer på en systematisk måte. Elevene får muligheten til å involvere seg i egen læring og utvikling i møte med andre kulturer, politikk og mennesker.


For Metodistkirken har det vært viktig å sikre en fremtidig drift av skolen. Soltun har i mange år slitt med et lavt elevtall og en svært anstrengt økonomi. Driften har de seneste årene vært opprettholdt kun gjennom en rekke lån fra Metodistkirken til stiftelsens styre.
Det er ikke snakk om noe salg av Soltun. Soltun driftes av en selvstendig stiftelse som ble opprettet av Metodistkirken i Norge. Det betyr blant annet at Metodistkirken har rettigheter og plikter i forhold sammensetningen av stiftelsens styre. Avtalen som er inngått med KFUK-KFUM innebærer at de vil overta Metodistkirkens rettigheter og plikter i forhold til stiftelsens styre.


- For Metodistkirken har det viktigste vært å sikre en skoledrift som er i tråd med stiftelsens visjon og formål. Gjennom denne avtalen kommer det ny kapital, nye krefter, skolelinjer og planer for skolen. Vi har tro på at denne avtalen og det store nettverket til KFUK-KFUM vil gi en kraftig økning i elevantallet. Slik vil skoledriften sikres og forbedres over mange år, forteller daglig leder av hovedkontoret Johanna Lundereng.
Lundereng forteller at Metodistkirken vil beholde en representasjon i skolestyret og flertallet i stiftelsens styre frem til vedtektsendringene er gjennomført. Deretter vil Metodistkirken være representert med en representant i hvert styre.

Til Brobyggeren sier Hovedstyreleder og leder av stiftelsens styre, Per Endre Bjørnevik at han mener dette er en god avtale for å sikre Soltuns fremtid som folkehøgskole i samsvar med vedtektene.


Avtalen forutsetter at KFUK-KFUM ved vedtektsendringene vil innfri de lånene som Metodistkirken har gitt stiftelsen.


Det vil inngås egne avtaler som sikrer at skolen fortsatt kan benyttes til Nordnorgeskonferansen og leirer for barn og ungdom arrangert av Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund. Menigheten vår på Skånland skal også få en avtale om bruk av kapellet. Forutsetningen blir som er praksis i dag at det ikke skal gå ut over den daglige driften av skolen.

 

 

Lignende artikler
Fredag 25. september ble det oppnådd enighet om en avtale der Norges KFUK-KFUM overtar Metodistkirkens rolle i stiftelsen Soltun Folkehøgskole. Les mer
Soltun 40 år
2015-04-21
Soltun er 40 år og inviterer alle tidligere ansatte og elever til jubileumsfeiringen 22.-28. juni. Les mer
Bygging av broer mellom mennesker, land, kultur og kirke, er tema for et kurs i Litauen 21. til 25. mai 2015. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone