En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>- Fare for rasering av hjelpearbeidet!

- Fare for rasering av hjelpearbeidet!

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
03.11.2015
Nå er det alvor, slår misjonssekretær Øyvind Aske fast. Regjeringen foreslår å fjerne 2/3 av midlene vi får i støtte til arbeidet i Liberia, Sierra Leone og Zimbabwe. I morgen oppfordres alle metodister til å bli med og demonstrere foran stortinget.
- Fare for rasering av hjelpearbeidet!Øyvind Aske er sjokkert over raseringen av bistandsbudsjettet i forslaget til statsbudsjett for 2016.

I regjeringens forslag til statsbudsjett fjernes 2/3 av utviklingshjelpen som kanaliseres gjennom private organisasjoner. 1.200 millioner kroner som i dag brukes til bistand står i fare for å forsvinne, forteller Øyvind Aske.

- Det er herfra vi får midler som vi i dag bruker til Partnership in Development. Om midlene blir så kraftig redusert, snakker vi om en rasering av bistandsarbeidet vårt. Dette rammer de fattigste av de fattige, sier Aske.

I dag får vi nesten ni kroner via Digni, for hver krone som ildsjelene i menighetene samler inn. Dersom den støtten blir redusert med 2/3, eller at den bortfaller helt for to av tre prosjekter, vil det få dramatiske konsekvenser for våre venner i landsbyene vi har blitt kjent med.

Samarbeidsorganisasjonen Digni fastslår at regjeringen har foreslått dramatiske kutt i bistanden som gis gjennom de private organisasjonene. Dette gjør de for å dekke de økte utgiftene til flyktningkrisen. Regjeringen sender med andre ord regningen for håndteringen av flyktninger som kommer til Norge til verdens fattige. Hvis man kutter i det langsiktige bistandsarbeidet, vil konsekvensen kunne bli en ytterligere forverring av situasjon. Dette vil kunne føre til at flere flykter som andre har gjort før dem.
 
Norge har gjennom mange år vært et seriøst og forutsigbart bistandsland og har i så måte en stolt historie å vise til. Dette omdømmet står nå for fall dersom forslaget til statsbudsjett blir vedtatt slik regjeringen har foreslått. Regjeringen har selv tatt til orde for å hjelpe mennesker der de bor. Da er det feil å ta fra bistandsbudsjettet som kommer verdens fattige til gode.
 
Onsdag 4. november kl 12 er der en punktdemonstrasjon utenfor Stortinget i protest mot statsbudsjettet, arrangert av Digni. Her vil også metodistene delta. Øyvind Aske oppfordrer alle metodister som har mulighet, til å møte opp senest 11.45 utenfor Bondeheimen. Da går vi samlet bort til stortingsplassen.

 

Møt opp og vis at du vil opprettholde støtten til verdens svakeste og vårt samarbeid med landsbyene i Liberia, Sierra Leone og Zimbabwe!

 

- Fare for rasering av hjelpearbeidet!Er det disse kvinnene i Zimbabwe som skal bære prisen for flyktningkrisen i Norge? Uten pengene fra menigheten i Haugesund og fra søndagsskolen i Centralkirken i Bergen, og midlene fra staten, ville det ikke vært tre vannpumper, baderom, vanntro for kyr og denne vaskeplassen for kvinner i landsbyen Denhere i Zimbabwe.

Ta kontakt med Øyvind Aske om det er noe du lurer på.

 

 

 

Lignende artikler
I disse dagene ser vi styrken i og viktigheten av de bånd vi har til ukrainske metodister. Les mer
Skoleprosjekt finansiert av menigheten vår i Sandnes og bistandsmidler vekker oppsikt internasjonalt. Les mer
Roller som giver og mottaker gjør det vanskelig å føle seg som likeverdige partnere i misjons- og bistandsprosjekter, mener metodistbiskop John K. Yambasu fra Sierre Leone. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone