En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Global uke er i gang!

Global uke er i gang!

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
09.11.2015
Denne uken er det Global uke for alle kirkene i Norges Kristne Råd. Metodistkirken stiller seg helhjertet sammen med de andre kirkene i kampen mot global urettferdighet.
Global uke er i gang!Paul Mbole arbeider med klimatilpasning i Kenya, og har mange historier om hvordan de påvirker menneskenes liv. Han kommer til Norge for å delta på Global uke.

 

Fra aksjonens egen nettside har vi klippet følgende om Global uke:

 

Om Global uke

For kirkene har kampen mot global urettferdighet alltid vært en del av oppdraget og har påkalt vår reaksjon og handling.

Global uke er et initiativ fra kirkene i Norge, samlet i Norges Kristne Råd (NKR) om å gå sammen for å belyse global urettferdighet sammen og samtidig i løpet av en fast årlig uke. Idéen kom etter inspirasjon fra Sverige og Finland.


Tema

For 2015 er temaet «Sammen på Guds jord». I 2016 vil Global uke omhandle «Moderne slaveri».

Året 2015 er et spesielt år for klimasaken. Ny, internasjonal klimaavtale skal framforhandles i Paris. Denne vil legge føringer for hvordan verden vil møte klimaendringene i årene som kommer. Ikke minst blir dette viktig for fattige land, som allerede og i økende grad erfarer hvordan klimaendringene utfordrer livsgrunnlaget. Dermed var det et naturlig valg for kirkene å løfte klimasaken under årets Globale uke, som finner sted 8.-15. november.
Les mer om klimarettferdighet.


Ideen bak

Idéen med Global uke er at menighetene og kirkesamfunnene selv er arrangører. Ambisjonsnivået bestemmes ut fra kapasitet og lokale forhold og tar utgangspunkt i arenaer og aktiviteter som allerede pågår i menighetslivet. Det kan spenne fra å nevne årets globale tema i én forbønn i løpet av uken til å sette opp tverrkirkelige arrangementer. Menigheter i Norge er del av et verdensomspennende kirke- og misjonsnettverk og har partnere med forankring i det globale Sør. Mange søsterkirker lever tett på en virkelighet preget av klimaendringer, fattigdom, økonomisk urettferdighet og krenkelser av menneskerettighetene. Global uke gir norske menigheter og grupper god mulighet til å synliggjøre at de er del av et globalt felleskap som vil møte urett med handling.

Global uke er ikke ment å være en «markedsplass» eller innsamlingsarena for støtte til prosjekter i Sør. Arrangementet dreier seg først og fremst om økt kunnskap og bevisstgjøring, forankring i kristen tro og vil presentere flere handlingsalternativer. Støtte til gode prosjekter i Sør vil likevel ligge som en naturlig handling blant flere.


Velkommen med!

Du og din menighet eller gruppe inviteres til å delta ut fra hva som er mulig og hva dere har lyst til – lite eller mye: Alt teller! Se eksempler på aktiviteter. Dere oppfordres til å gå sammen på tvers av kirkesamfunn og gjerne i allianse med «alle gode krefter» som har et hjerte for årets tema, lokalt og regionalt ( f. eks. interreligiøse fora, fagmiljøer, interesseorganisasjoner, lokallag, kommune, relevante etater, osv.).Det er også mulig å søke om noe støtte til gjennomføring av lokale arrangementer( inntil kr. 5000 for lokalt, inntil 10 000 for større arrangementer) under uka.


Hvem gjør hva?

Global uke drives med støtte fra Norad, Kirkens Nødhjelp og kirkesamfunnene i NKR. NKR kan formidle kontakt, samordne regionale og nasjonale arrangementer, veilede, bidra med ressursmateriell og hente inn ressurspersoner som kan besøke menigheter og grupper.

Global uke koordineres av prosjektkoordinator Elin Finnseth Sæverås (Global info) og Styringsgruppen for Global info: Inger-Torunn Sjøtrø (Kirkens Nødhjelp); Knut Refsdal (generalsekretær, NKR); Hege Merete Andersen (informasjonsmedarbeider, NKR); Geir Arne Johansen (Den Evangelisk Lutherske Frikirke); Gry Haugen (Syvendedags Adventistsamfunnet/ADRA); Janne Dale Hauger, (Den norske kirkes Nord-/Sør-informasjon); Kari Hay (Metodistkirken); Lars Kristian Redse (Frelsesarmeen); Peter Ngaidam (Baptistsamfunnet).

 

For mer informasjon, kontakt prosjektkoordinator efs(a)norkr.no eller send mail til post(a)globaluke.no

 

 

Kirkene for global rettferdighet – sammen og samtidig!

 

Lignende artikler
Nå inviterer vi dere til å være med på Global uke mot moderne slaveri i 2019. Les mer
11.-18. november arrangerer kirkene i Norge, samlet i Norges Kristne Råd, Global uke mot moderne slaveri. Tilsynsprest Knut Refsdal sier at dette er en kamp som har vært sentral for metodister siden begynnelsen. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone