En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Ja til fortsatt studiemangfold

Ja til fortsatt studiemangfold

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
11.11.2015
Metodistkirken i Norge protesterer mot utfasingen av kvoteordningen i studiefinansieringen
Ja til fortsatt studiemangfoldAllen Paye og Peter Kaykpah fra Liberia. Allen er ordinert eldste, Peter er på prøve. Begge har menighetsansvar i Liberia. De er i Norge som kvotestudenter fra 2015 til 2017. Begge er på Masterprogram i teologi ved MF. Foto: Øyvind Aske.

 

Metodistkirken i Norge protesterer mot utfasingen av kvoteordningen i studiefinansieringen. De 1100 utenlandske studentene som hvert år får mulighet til studere i Norge gjennom denne ordningen, beriker norske studiemiljøer og bidrar til en langsiktig kulturutveksling og kompetansehevning i hjemlandene.

Denne ordningen har fungert svært godt og en utfasing kan ikke erstattes med et økt samarbeid med Brics-landene (Brasil, India, Kina, Russland og Sør-Afrika).

Metodistkirken sier et ja til en fortsatt bred kvoteordning i studiefinansieringen.

Dette angår oss som et internasjonalt kirkesamfunn. Bare i IMCO, vår internasjonale menighet i Oslo, er det i dag et sted mellom 10 og 20 medlemmer som er her på kvoteordningen. Disse vil etter hvert reise hjem med hver sin Mastergrad eller annen høyere utdanning. De vil være i stand til å kunne tjene sin kirke og sitt land på en bedre måte. En mastergrad i Norge har høy akademisk og faglig kvalitet. Når de kommer tilbake vil de ha dypere innsikt i en annen kultur enn bare sin egen. De vil kunne være forandringsagenter i sin egen kultur og sitt eget land. Dette er helt nødvendig for at samarbeidslandene våre i Afrika skal kunne utvikles i nødvendig retning.

I vårt Partnership In Development program, har vi opprettet Regional Centre som er et sør-sør samarbeid. I dette programmet er det også planlagt studentutveksling basert på kvotestipendordningen. Samarbeid mellom de to akademiske institusjonene United Methodist University (UMU) i Monrovia og Diakonhjemmet University College i Oslo er på trappene og et Memorandum of Understanding (MOU) mellom partene er allerede underskrevet av UMU. Denne avtalen innebærer at studenter fra UMU sendes til Diakonhjemmet som kvotestudenter fra 2016. Tanken er at norske studenter fra Diakonhjemmet skal ta opp studier som angår PID i våre samarbeidsland i sør. Nettopp denne utvekslingen er et av kjernepunktene i Regional Centre. Dette forskningsarbeidet er ment å dokumentere de langsiktige virkningene av arbeidet i lokalsamfunnene. Dypest sett handler det om å etablere et normalt og solid alternativ til konfliktløsninger som består av vold og krig. Vi snakker om samhandling, menneskeverd, likestilling og demokrati. I det foreslåtte MOU er et av målene beskrevet slik: "To transfer research and teaching programmes from Diakonhjemmet University College based on value based leadership programme and diaconia."

Dette angår oss som et verdensomspennende kirkesamfunn. Det angår våre holdninger overfor mennesker fra det fattige sør. Ikke minst angår det dem det gjelder, unge menn og kvinner fra sør som strever for å få seg utdannelse og som med kvotestudentordningen har en reell mulighet til å få god og adekvat utdannelse. Tilbake i sine hjemland blir disse en uunnværlig ressurs til å få utviklingen på rett vei.

 

Øyvind Helliesen            Øyvind Aske
Tilsynsmann                Misjonssekretær

 

Signer et opprop mot kuttet her!

 

Lignende artikler
Forliket mellom regjeringen og Venstre og Kristelig Folkeparti reddet bistandsbudsjettet for de private organisasjonene. Les mer
Metodistkirken i Norge er sjokkert over regjeringens forslag til reduksjon av bistandsbudsjettet som kanaliseres gjennom private organisasjoner. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone