En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Gjestfrihet og raushet i adventstiden

Gjestfrihet og raushet i adventstiden

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
27.11.2015
Nå er vi inne i adventstiden og skal snart feire jul, skriver Norges Kristne Råd til alle sine medlemmer.
Gjestfrihet og raushet i adventstiden

 

 

Nå er vi inne i adventstiden og skal snart feire jul. I den sentrale historien som hører julen til, møter vi et ungt par fra Midtøsten som venter på at barnet deres skal bli født. De leter etter et sted å bo, men alle herbergene er fulle og ingen vil gi dem husrom. Til slutt får de lov til å sove i en stall.

Denne fortellingen er like aktuell i dag, over to tusen år etter at det skjedde. Mennesker på flukt kommer til Norge for å søke husly og trygghet. Hvordan vil historien omtale vårt møte med flyktningene som kommer hit?

Jesus sa blant annet: "For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg" (Matt 25:35). Dette understreker at vi i den fremmede ser Kristus selv. Den gjestfriheten vi er kalt til å vise, er derfor en gave både for den som mottar og den som gir hjelp.

Vi vil utfordre dere til å benytte adventstiden til et spesielt fokus på flyktningene. Rent konkret vil vi oppfordre til:

  • Å melde seg som frivillig som representant for mindreårige asylsøkere. Mange ungdommer kommer ikke videre i asylsøkeprosessen fordi de ikke har en slik representant. Ta kontakt med Fylkesmannen for å få mer informasjon.
  • Å kontakte lokale asylmottak for å bli besøksvenn, bidra med språkopplæring, leke med barn eller gi kunnskap om det norske samfunnet. En oppdatert oversikt over asylmottak finnes alltid tilgjengelig på UDIs nettsider.
  • At lokale menigheter går sammen og inviterer flyktninger til et måltid, enten i en lokal kirke, på et asylmottak eller i annet egnet lokale, for på den måten understreke den lange tradisjonen et måltid har for fellesskap og vennskap.

 

Terje Aadne                                    Knut Refsdal
Styreleder                                        Generalsekretær

 

Lignende artikler
Kirke i en ny tid
2019-02-19
Nye tanker om å være kirke i vår tid. Les mer
På rådsmøtet vedtok NKR en uttalelse om global vaksinefordeling som harmonerer godt med Metodistkirkens. Les mer
Metodistkirken stilte seg bak styrets anbefaling om å vente, men ønsker BCC velkommen inn i rådet som fullt medlem. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone