En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>God jul og et godt nytt år!

God jul og et godt nytt år!

24.12.2015
En hilsen fra Per-Endre Bjørnevik, hovedstyrets leder.
God jul og et godt nytt år!Illustrasjonsfoto fra Morguefile.

 

 

Kjære venner

Foran julehøytiden og et nytt år vil jeg igjen takke alle ansatte, tillitsvalgte og frivillige medarbeidere i Metodistkirken for god og trofast innsats i året som vi nå har lagt bak oss. Jeg merker et stort engasjement og en innsatsvilje på alle plan.
I fjor stilte jeg spørsmål om hva fremtiden ville bli. Jeg skrev: «Det vet vi ikke og jeg ønsker heller ikke å vite det. Men vi vet av erfaring at vi vil møte ulike utfordringer både som enkeltmennesker, menigheter og som kirke.»
Vi har som nasjon, kirke og enkeltpersoner møtt nye utfordringer dette året. Krigshandlinger og terrortrusler preger nyhetsbildet og klimaspørsmålet opptar oss sterkt. Men det som kanskje særlig har engasjert oss, er den store flyktningestrømmen som er kommet til Europa i løpet av året.
Mange av dem kommer også til Norge. Dette setter oss, vår nestekjærlighet og vår solidaritet på nye prøver. Med kirkens budskap om nestekjærlighet er vi pålagt å møte mennesker i nød med hjelp og beskyttelse i en krevende tid for dem. Jeg tror ikke mange av flyktningen begir seg ut på en farefull ferd og en usikker fremtid uten at de er i nød og fare. Bibelen vår sier i Matteus 25,35: For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg. God jul og et godt nytt år!Per-Endre Bjørnevik
Måtte dette bli sagt om oss: At vi møter flyktninger som banker på vår dør med respekt, omsorg og verdighet. Og at vi viser sann nestekjærlighet for mennesker i nød.


Jeg vil ønske hver og en God Jul og et Godt Nytt År.


Med hilsen
Per-Endre Bjørnevik

Lignende artikler
Et barn er født
2018-12-23
Juleandakt 2018 av prest Jorunn Wendel. Les mer
Rådet vil at biskop Alsted skal kunne gjenvelges nok en gang på grunn av "den vanskelige situasjonen" kirken står i. Les mer
Godt Nytt År
2017-12-31
Nyttårshilsen fra hovedstyreleder Per-Endre Bjørnevik. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone