En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Brobyggersamtaler om homofili

Brobyggersamtaler om homofili

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
12.02.2016
Denne våren vil det bli gjennomført flere samtaler om homofili og Metodistkirken.
Brobyggersamtaler om homofiliHovedstyret inviterer til samtaler om homofili og Metodistkirken. Her representert ved daglig leder Johanna Lundereng, tilsynsmann Øyvind Helliesen, misjonsstyrets leder og hovedstyremedlem Aart Huurnink og pastor og hovedstyremedlem Anne Grete Spæren Rørvik.

Samtalene gjennomføres etter modell av Christian Conferencing om Metodistkirken i Norge sin relasjon til likekjønnede par. Det er «brobygger-samtaler» som skal bidra til å øke refleksjonsnivå blant oss alle.

Bakgrunn

I 2007 har Metodistkirken i Norge gjennomført samtaler om homofili etter modell av Christian Conferencing.
På årskonferansen i 2014 ble følgende forslag vedtatt:
Sak 24 Eventuelt: Oversendelsesforslag fra Liv Berit Carlsen:
Hovedstyret vurderer å igangsette samtale etter modell av Christian Conferencing om Metodistkirken i Norge sin relasjon til likekjønnede par.

Det ble behandlet av hovedstyret. På årskonferansen, juni 2015, ble følgende forslag vedtatt:
1. På grunn av utviklingen i årene etter 2007 er det behov for nye samtaler, etter modell av Christian Conferencing.
2. Utgangspunktet for samtalene er Metodistkirkens Kirkeordning og at en aksepterer at det finnes ulike meninger og holdninger til ulike ståsteder innenfor Metodistkirken i Norge.
3. Utgangspunktet er at to personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap.
4. Utgangspunktet for samtalene er at alle deltagere er medlemmer i Metodistkirken i Norge.
5. Informasjonsmateriell og forarbeidet gjort av The United Methodist Church anbefales brukt aktivt.
6. Samtalene bør gjøres under veiledning/ledelse av personer som kjenner Christian Conferencing.
7. På årskonferansen 2016 vil det bli satt av tid til en samtale etter modell av Christian Conferencing.

2. Den praktiske gjennomføringen av samtaler legges til rette av hovedkontorets leder, og det utarbeides egen sak til Hovedstyrets møte i september 2015.


Mål med samtalene:

1. Øke egen forståelse for forskjellige ståsteder hos deltagere gjennom samtalen
2. Refleksjon rundt metodistkirken som fellesskap av kristne med ulike ståsteder
3. Erfaringene fra samlingene vil være med å gi form til behandlingen på årskonferansen i 2016, men målet er ikke nødvendigvis å komme til en eller flere innstillinger/ forslag.

Rammen rundt samtalene er : "regler for den gode samtale”, preget av respekt, ærlighet og ydmykhet.

Følgende spørsmål og refleksjoner er ment som en hjelp til å få til en god samtale etter modell av Christian Conferencing :
Hva står på spill hos deg/ meg ... I forhold til troen din/min?
Hvordan møte og involvere våre egne homofile i våre sammenhenger?
Å få en refleksjon med utgangspunkt i å gå i den andre sine sko.

Deltagere i forberedelsesgruppen:
Johanna Lundereng, daglig leder, sekretær for gruppen
Anne Grete Rørvik, pastoral medlem, hovedstyret
Dag Martin Østevold, pastoral varamedlem, hovedstyret
Aart Huurnink, legmedlem hovedstyret ( leder for gruppen)
Øyvind Helliesen, tilsynsmann

Deltagere i samtalene

Anne Grete Rørvik, hovedstyret, pastoral medlem
Dag Martin Østevold, pastoral varamedlem hovedstyret
Aart Huurnink, hovedstyret, legmedlem
Magnus Løvland,
Katrine Meltzer,
Bjørn Helge Sandvei,teolog( den norske kirken)
Samtalene ledes av Øyvind Helliesen og Johanna Lundereng.

Samtalen i Bergen og Oslo gjøres av gruppemedlemmene (deltagerne). Samtalene ”streames”, sånn at andre kan følge samtalen. Det er mulighet for at tilhørere kan komme med skriftlige spørsmål.
Øyvind Helliesen (som leder samtalene) bestemmer hvilke spørsmål som tas opp i andre del av samtalen (etter pausen).
Det skrives referat fra samtalene i Bergen og Oslo med tematisering. Referatet godkjennes av deltagere i gruppen.
Erfaringene med samtalene i Bergen og Oslo vil være med å danne grunnlag for rammene rundt samtalen på årskonferansen i 2016.

Gjennomføring av samtalene:
1. Bli kjent samling, kun for deltagere, 07. mars 2016
2. Samtale i Centralkirken i Bergen (pastor Dag Martin Østevold), 12.mars 2016
3. Samtale i Centralkirken i Oslo, 30. april 2016
4. Samtaler på årskonferanse, 23-24.juni 2016( usikker hvilken dag)

Kommentarer til vedtak fra årskonferansen og gjennomføringen av samtalene:
Ad vedtak pkt 1– se vedlegg med info fra samtalene i 2007
Ad vedtak pkt 3 – formuleringen om ekteskap er hentet fra lovteksten: to personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap.
Ad vedtak pkt 4 – Bjørn Helge Sandvei, som ikke er metodist, er invitert til å delta i samtalene.
Ad vedtak pkt 5 – se følgende nettsiden: www.umc.org under tema human sexuality: http://www.umc.org/topics/topic-human-sexualityhomosexuality
Her ligger mange forskjellige innspill, bl.a oversikt med de aktuelle sidene i Book of Discipline og i Social principles.
Her finnes også et brev fra biskopene i Afrika:
http://www.umc.org/news-and-media/african-bishopsspeak-out-on-terrorism-sexuality
Literatur( under resources):Finding our way: love and law in the United Methodist Church. (med bl.a. En artikkel fra biskop Yambasu, Sierra Leone).
Ad vedtak pkt 7 – i 2007 var det samtaler blant delegatene rundt bordene. Det er fortsatt ikke bestemt hvordan samtalene vil være i årskonferansen i 2016.

Lignende artikler

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone