En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Flere norske metodister inn i styrer og råd på verdensplanet

Flere norske metodister inn i styrer og råd på verdensplanet

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
23.05.2016
På generalkonferansen ble flere norske metodister valgt og gjenvalgt til viktige verv i den verdensvide Metodistkirken.
Flere norske metodister inn i styrer og råd på verdensplanetDet juridiske råd blir presentert på generalkonferansen. Tilsynsmann Øyvind Helliesen står ytterst til høyre. Foto: UMNews.

 

Det valget som fikk mest oppmerksomhet er nok uten tvil valget av tilsynsmann Øyvind Helliesen til det juridiske råd. Det er dette rådet som er ansvarlig for den endelige tolkningen av kirkeordningen og utøvelsen av den kirkelige jussen. Helliesen sitt valg er en Flere norske metodister inn i styrer og råd på verdensplanetTilsynsmann Øyvind Helliesen med sin pin som viser at han sitter i det juridiske råd. Foto: Per-Endre Bjørnevik.milepel siden han er den første europeeren som er funnet verdig til dette prestisjetunge rådet. Det at han fikk så mange stemmer er et godt tegn på at han har klart å favne både de konservative og de liberale. Vanligvis er disse valgene svært politiserte og utsatt for kampanjer og den enkelte er gjerne anbefalt ev en av de godt organiserte fløyene i kirken. Stemmetallene gir Helliesen en god plattform for hans arbeid inn i rådet.

Vi har spurt Helliesen om hvordan han opplevde valget, presentasjonen på generalkonferansen og hans tanker for arbeidet i rådet:

- Jeg ser det som en stor tillitserklæring og en ære å bli valgt til Judicial Council. Samtidig går jeg inn i oppgaven med både ydmykhet og frykt og beven. I perioden som ligger foran vil JC utvilsomt få mange og krevende saker, og jeg håper jeg kan bidra med min kunnskap og erfaring, både fra vår hjemlige og europeiske sammenheng, og fra det jeg har lært gjennom ulike oppgaver i den internasjonale (general) Metodistkirken.

Det var høytidelig, sammen med de 8 andre medlemmene, å bli presentert under GC, og mitt første inntrykk av det nye JC er at det på en god måte representerer den globale Metodistkirken.

Det er ikke tvil om at nominasjon og valg til JC har blitt politisert, og at ulike grupper arbeider for å få inn sine kandidater. At jeg ble valgt allerede i andre runde og med et høyt stemmetall, er for meg et tegn på at jeg har fått tillit fra en større bredde i kirkelandskapet. Dette har også blitt bekreftet gjennom gratulasjoner og lykkeønskninger fra mange.

Jeg er takknemlig for å tilhøre og å representere Metodistkirken i Norge, og jeg vet jeg trenger mye forbønn for å kunne fullføre denne tjenesten, sier Øyvind Helliesen.

 

Flere valg

Vår egen biskop Christian Alsted er valgt inn som leder av CT. Det er rådet som står for den praktiske og sentrale delen av ledelsen av kirken på verdensplan. Det er en av de mest innflytelsesrike vervene som en biskop kan ha i kirken. Flere norske metodister inn i styrer og råd på verdensplanetDiakon Kari Hay presenterte diakonplanen vår. Nå er hun valgt inn i kommisjonen for kirke og samfunn.

Hovedstyreleder Per-Endre Bjørnevik ble gjenvalgt til rådet for finans og administrasjon.

Generalkonferansedelegat Audun Westad ble gjenvalgt i kommisjonen for planlegging og gjennomføring av generalkonferansene.

Misjonssekretær Øyvind Aske ble valgt inn i rådet for misjon.

Diakon Kari Hay ble valgt inn i rådet for kirke og samfunn.

Berit Westad ble valgt inn i rådet for kvinners status og rolle i kirken og samfunnet.

Redaktør Karl Anders Ellingsen ble valgt inn i rådet for kommunikasjon.

 

Vi kan trygt fastslå at vår konferanse er godt representert inn i den verdensvide Metodistkirkens ledelse.

 

Lignende artikler
Sentralkonferansens råd setter nye datoer for neste sentralkonferanse og utvider tjenestetiden for biskopene. Samtaler med andre europeiske sentralkonferanser har startet. Les mer
Pandemien tvinger oss til å utsette generalkonferansen til 2022. Les mer
Nye datoer er satt for general- og sentralkonferansene, og det utsetter innføringen av vedtak fra siste generalkonferanse. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone